Welkom bij het NBC.

Wuppertal opnieuw digitaal

Ook dit jaar kunnen we helaas nog niet afreizen naar Wuppertal voor onze jaarlijkse Bijbelstudieconferentie. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gaat daarom Wuppertal opnieuw digitaal. Verwant aan het bekende lied ‘Er komen stromen van zegen’ streamen we dagelijks, vanuit Beekbergen, twee Bijbelstudies die u live of op een later tijdstip kunt beluisteren via onderstaande link op de website.

Livestream vanaf zaterdag 24 juli

De Bijbelstudieconferentie vindt plaats van 24 tot en met 30 juli 2021. In onderstaand schema vindt u alle data en aanvangstijden van de livestreams. Dit jaar is het thema van de conferentie ‘Die is, en Die was, en Die komen zal’. Broeder Ab Klein Haneveld geeft alle Bijbelstudies.

Dag:'s morgens
Bijbelstudie
's middags
(tienerdienst)
's avonds
Bijbelstudie
Zaterdag 24 juligeengeen19:30 u.
Zondag 25 juli10:00 u.geen19:30 u.
Maandag 26 juli10:00 u.12:45 u. incl. lunch19:30 u.
Dinsdag 27 juli10:00 u.12:45 u. incl. lunch19:30 u.
Woensdag 28 juli10:00 u.12:45 u. incl. lunch19:30 u.
Donderdag 29 juli10:00 u.12:45 u. incl. lunch19:30 u.
Vrijdag 30 juli10:00 u.Samenkomdag19:30 u.

Bijwonen

In Beekbergen is iedere bijeenkomst ruimte voor een beperkt aantal bezoekers. Als u een keer een Bijbelstudie wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden. Tijdens de bijeenkomsten is er geen kinderdienst.

De Bijbelstudies worden gegeven op het volgende adres:

Dorpshuis “De Hoge Weye”
Dorpstraat 28-36
7361 AV Beekbergen

Kinderen en tieners

Ook voor de jeugd komen er online programma’s. Dit jaar wordt er in 4 groepen gewerkt die als volgt zijn ingedeeld:

De lessen/studies voor de Zonnetjes, de Parels en de Sterren zijn van tevoren opgenomen en via een link op deze site, vanaf 24 juli, te volgen. De studies voor de tieners/jongelingen beginnen maandag t/m vrijdag om 12.45 uur met een gezamenlijke lunch. De studie start om 13.00 uur en wordt gestreamd. Vrijdag is er voor de tieners/jongelingen een gezellige-samenkomdag.

Zonnetjes

Parels

Sterren

Voor informatie, opgeven of aanvragen van een werkboek: emilie@worldonline.nl

Financiën

Het niet door kunnen gaan van de conferentie in Wuppertal en de extra uitgaven om de conferentie online mogelijk te maken, zijn financieel nadelig voor de stichting. Wilt u weten hoe u ons werk kunt ondersteunen, kijk dan hier: Ondersteuning Video Conferentie Beekbergen of neem contact op met Peter van Eendenburg, 0651910887.

Boekentafel

Op deze conferentie is er ook weer een boekentafel aanwezig.
O.a. met veel kinderbijbels.

Tot slot

We hopen er voor iedereen een opbouwende week van te maken waarin Gods Woord centraal staat.

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.” Openbaring 1:8 


Was wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2021

Het inmiddels afgelopen programma kunt u hier terugkijken bijbelstudie-evangelisatiepagina.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Bijbelstudie Contactdag Livestream
Zaterdag 8 mei 2021

Onderwerp: Paulus en de Profeten in Rom. 9-11 v.v

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat de apostel feitelijk doet, is de wellicht wat duistere uitspraken van de profeten plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En daarmee demonstreert hij, dat het tegenwoordige – gemeentelijke – werk Gods niets anders is dan de vervulling van Gods beloften. Weliswaar onbekend, maar niet werkelijk iets nieuws! Juist wanneer Paulus wordt geïsoleerd van de oudtestamentische profeten, kan zijn bediening en leer niet worden begrepen. Dit geldt, meer nog dan in de brief aan Efeze, voor de 3 parenthetische hoofdstukken in de brief aan de Romeinen. Hierin vinden wij minstens 40 verwijzingen naar – of citaten uit – het Oude Testament. De eeuwige polemiek over Romeinen 9 t/m 11 is slechts te wijten aan de aarzeling om eerst deze oude profetieën werkelijk serieus te nemen.

videos terugkijkenDoopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V. Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikb oare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen