Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag Livestream
Zaterdag 15 januari 2022

Onderwerp: HEERE is Mijn Naam

“Met wie spreekt ik?”, “Met wie heb ik gesproken?” Hoewel wij, ook per telefoon, dikwijls met naamloze computers communiceren, blijft dit toch de meest voor de hand liggende vraag aan het begin of eind van het gesprek. Daarna volgt veelal de vraag naar de juiste spelling. Maar, of Zijn Naam gevraagd wordt of niet, wij lezen in het Oude Testament 86 maal: “Ik ben de HEERE.” Weliswaar is “Heere” een zelfstandig naamwoord, maar het Hebreeuws geeft als naam “JHVH”. Wij noemen het het “tetragram”, de “vier letters”. Van ouds kennen wij deze Naam als “Jehovah”, de Naam van God. Maar, vreemd genoeg, Bijbelse, theologische, en andere naslagwerken schrijven bladzijden lang uitsluitend over de vraag hoe deze Naam zou moeten worden uitgesproken, terwijl wij in onze gangbare Bijbelvertalingen deze Naam niet eens tegenkomen. In de praktijk hebben wij dit veronderstelde probleem dus niet eens! En voor de Joden onder ons is het uitspreken zelfs al meer dan twee millennia verboden! Waarom is Zijn Naam geheim? En waarom melden onze Bijbelvertalingen niet dat “HEERE” met hoofletters de dekmantel is van de Hebreeuwse Naam “Jehovah”? Een complot? De werkelijke vraag is natuurlijk niet naar de uitspraak, maar naar de identiteit: Wie is Hij, Die Zich bekendmaakte onder de Naam Jehovah?

“Al wie de Naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden” (Joel 2:32).Conferentie Wuppertal 2022
23 juli tot 30 juli 2022

Onderwerp: “Wat haast geschieden moet”

Indien de algemene hemelvaartsdag nog uitblijft en onze “Heer vertoeft te komen”, en meer aardse beperkingen worden opgeheven en uitblijven…. Ja, dan hopen wij van 23 juli tot 30 juli onze jaarlijkse zomerconferentie weer te houden in Wuppertal, in Bildungsstätte Bundeshöhe. Ondanks de onzekere omstandigheden moeten wij toch nu reeds onze voorbereidingen treffen.

’s Morgens, om 09.45 uur en ’s avonds om 19.30 uur, worden de bijbelstudie- bijeenkomsten gehouden. Ontbijt, warme maaltijd en broodmaaltijd respectievelijk 08.30, 12.30 en 18.00 uur. De rest van de tijd is aan u om in te vullen.Wij zorgen voor de samenkomsten en (gratis) koffie en thee, bijna de gehele dag door.

Opgeven voor deelname vanaf 1 januari 2022 !


Was wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2021

Het inmiddels afgelopen programma kunt u hier terugkijken bijbelstudie-evangelisatiepagina.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….Doopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V. Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen