Welkom bij het NBC


Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2022

Meer informatie op: bijbelstudie-evangelisatie.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Wuppertal opnieuw digitaal
23 juli tot 30 juli 2022

Onderwerp: “Wat haast geschieden moet”

Na rijp beraad en kalm overleg hebben we moeten besluiten de zomerconferentie ook dit jaar niet in Wuppertal te laten plaatsvinden. Er zijn op dit moment teveel onzekerheden m.b.t. de Coronamaatregelen in Nordrhein-Westfalen, maar ook spelen er een aantal, niet bij name te noemen, andere factoren een rol. Het doet ons allen veel verdriet, maar het is niet anders.

We gaan dit jaar weer een soortgelijke opzet organiseren als de twee voorgaande jaren. Er komen dus bijeenkomsten in Beekbergen, gecombineerd met online uitzendingen. Omdat er in Nederland meer kan en mag, onderzoeken we de mogelijkheden om het een en ander wat meer uitgebreid aan te pakken. Hiervoor is overleg nodig met meerdere betrokkenen. We kunnen in dit stadium daarover dus nog niet veel vertellen. Uiteraard wordt alle informatie tijdig via de website gepubliceerd.

Intussen is bekend dat de aanvangstijden van de bijeenkomsten weer gepland zijn in de middag en de avond, d.w.z. net als 2 jaar geleden. ’s Middags om 13:30 uur en ’s avonds 19:30 uur.


Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 7 mei 2022

Onderwerp: Aanneming tot kinderen?

Onder dit lemma vermeldt een willekeurige Bijbelse encyclopedie:
“Dit begrip komt in de Bijbel herhaaldelijk voor, al wordt de term zelf niet gebruikt. Paulus gebruikt het herhaaldelijk om de ervaring weer te geven van de Christen die in de toestand van kindschap Gods treedt. Hij kende uit het Romeinse recht de procedure waardoor iemand werd geadopteerd met alle rechten van het zoonschap, en maakte van deze analogie in zijn brieven herhaaldelijk gebruik.”

Ervaring? Romeins recht?
Voorbijgaand aan het begrip wedergeboorte, maken de traditionele commentaren ons tot pleegkinderen van God! En als ze dat niet doen melden ze wél, dat dit Bijbelse begrip de bijzondere positie van de gelovige aanduidt, maar níet wat die positie dan wezenlijk is! Alsof God een voorbeeld heeft genomen aan het Romeins recht!
Maar “aanneming tot kinderen” komt inderdaad niet voor in de Bijbel. De juiste vertaling is ‘zoonstelling’. En dit begrip heeft inderdaad betrekking op een bijzondere positie!
In de kerkelijke en theologische traditie kent men dit begrip totaal niet; waarschijnlijk omdat het begrip ‘zoon’ sinds Nicea is dood gefilosofeerd. Niettemin, en juist daarom, was het – op verzoek – ons onderwerp op de studiedag in Apeldoorn.


Levend geloof 

Daan van Eendenburg en Willem van Stempvoort in gesprek met mensen voor wie hun geloof het belangrijkste is in hun leven. De gasten vertellen over hun leven en welke rol geloof daarin gespeeld heeft en nog steeds speelt.


Doopdienst
Zondag 3 april 2022

Op zondag 3 april a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer. De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld. Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.


Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen