Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag Livestream
Zaterdag 25 sept 2021

Onderwerp: Buiten de legerplaats

Sprekend voor de tv-camera over “westerse normen en waarden” werd hij gecorrigeerd: westerse normen en waarden werden geacht niet westers maar universeel te zijn. En ze hadden tezamen met de democratie moeten worden ingevoerd in b.v. Afghanistan. Helaas niet gelukt. Maar voor zover een westerse cultuur bestaat met dito beginselen, moet toch worden vastgesteld, dat die niet universeel is, maar christelijk. Men heeft via het humanisme weliswaar Christus buiten de deur gezet, maar een eenvoudige inleiding in de geschiedenis der westerse cultuur leert ons, dat die in zeer hoge mate is bepaald geworden door de Bijbel en het christendom. Dat diezelfde cultuur haar langste tijd gehad heeft sinds men Christus officieel heeft geëxcommuniceerd, verandert daar niets aan. Niettemin was het nooit Gods bedoeling om in onze dagen een christelijke beschaving te prediken. Het Evangelie zou gepredikt moeten worden. Met als doel niet de verspreiding ín de wereld van een christelijke samenleving, maar de verzameling úit de wereld van de Gemeente, als “volk voor Zijn Naam”. Daarom worden gelovigen bezongen als ‘pelgrims’ en worden zij beschouwd als “vreemdelingen en bijwoners” in deze wereld. Maar anderzijds als “huisgenoten Gods”.

“Uitgaan buiten de legerplaats” lijkt negatief, maar wat is positiever dan uitgaan “tot Hem”? Zie Heb.13:13.

 Video’s terugkijken


Wuppertal opnieuw digitaal

Ook dit jaar konden we helaas nog niet afreizen naar Wuppertal voor onze jaarlijkse Bijbelstudieconferentie. Omdat de coronamaatregelen van kracht waren, ging daarom Wuppertal opnieuw digitaal. Verwant aan het bekende lied ‘Er komen stromen van zegen’ streamden we dagelijks, vanuit Beekbergen, twee Bijbelstudies die u kunt beluisteren via onderstaande link op de website.

De Bijbelstudieconferentie vond plaats van 24 tot en met 30 juli 2021. Dit jaar was het thema van de conferentie ‘Die is, en Die was, en Die komen zal’.

Video’s terugkijken

Kinderen en tieners

Ook voor de jeugd waren er online programma’s. Dit jaar werdt er in 4 groepen gewerkt die als volgt waren ingedeeld. De lessen/studies voor de Zonnetjes, de Parels en de Sterren zijn van tevoren opgenomen en via een link op deze site te volgen.

Zonnetjes

Parels

Sterren

Financiën

Het niet door kunnen gaan van de conferentie in Wuppertal en de extra uitgaven om de conferentie online mogelijk te maken, zijn financieel nadelig voor de stichting. Wilt u weten hoe u ons werk kunt ondersteunen, kijk dan hier: Ondersteuning Video Conferentie Beekbergen of neem contact op met Peter van Eendenburg, 0651910887.

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.” Openbaring 1:8 


Was wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2021

Het inmiddels afgelopen programma kunt u hier terugkijken bijbelstudie-evangelisatiepagina.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….Doopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V. Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen