Welkom bij het NBC.


Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2021

Zaterdag gaat de tent de lucht in. Niet onder de noemer van een evenement, evenementen worden zoals het er nu voorstaat vanaf 30 juni weer toegestaan, maar op basis van een grondwettelijke uitzondering zoals een manifestatie of een betoging. Zo open mogelijk vanwege de ventilatie.

En open zijn wij, wij doen alle luiken open en zijn dankbaar voor deze mogelijkheid want wij willen geen gelegenheid onbenut laten om luidkeels te verkondigen: ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.’ Want alleen de Ware Rust, Waarheid en Vrijheid is te vinden in de Bijbel. Daarom zijn wij ‘Blij met de Bijbel’ en daarvan willen wij graag opnieuw getuigen!

De aangemelde teams vindt u op bijbelstudie-evangelisatiepagina.nl
Houd voor de actuele informatie de website in de gaten.


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Wuppertal opnieuw digitaal

Ook dit jaar kunnen we helaas nog niet afreizen naar Wuppertal voor onze jaarlijkse Bijbelstudieconferentie. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gaat daarom Wuppertal opnieuw digitaal. Verwant aan het bekende lied ‘Er komen stromen van zegen’ streamen we dagelijks, vanuit Beekbergen, twee Bijbelstudies die u live of op een later tijdstip kunt beluisteren via DEZE LINK op de website..

De Bijbelstudieconferentie vindt plaats van 24 tot en met 30 juli 2021. In onderstaand schema vindt u alle data en aanvangstijden van de livestreams. Dit jaar is het thema van de conferentie ‘Die is, en Die was, en Die komen zal’. Broeder Ab Klein Haneveld geeft alle Bijbelstudies.

Dag:'s morgens
Bijbelstudie
's middags
(tienerdienst)
's avonds
Bijbelstudie
Zaterdag 24 juligeengeen19:30 u.
Zondag 25 juli10:00 u.13:30 u.19:30 u.
Maandag 26 juli10:00 u.13:30 u.19:30 u.
Dinsdag 27 juli10:00 u.13:30 u.19:30 u.
Woensdag 28 juli10:00 u.13:30 u.19:30 u.
Donderdag 29 juli10:00 u.13:30 u.19:30 u.
Vrijdag 30 juli10:00 u.13:30 u.19:30 u.

Bijwonen

In Beekbergen is iedere bijeenkomst ruimte voor een beperkt aantal bezoekers. Als u een keer een Bijbelstudie wilt bijwonen, kunt u vooraf een mailtje sturen naar Daan van Eendenburg, daanvaneendenburg@gmail.com. Vermeld hierbij a.u.b. op welke dag en tijdstip u wilt komen en met hoeveel personen. Tijdens de bijeenkomsten is er geen kinderdienst.

De Bijbelstudies worden gegeven op het volgende adres:

Dorpshuis “De Hoge Weye”
Dorpstraat 28-36
7361 AV Beekbergen

Kinderen en tieners

Tijdens de conferentieweek zijn er ook online activiteiten voor kinderen en tieners. U leest daarover binnenkort meer op deze website.

Financiën

Het niet door kunnen gaan van de conferentie in Wuppertal en de extra uitgaven om de conferentie online mogelijk te maken, zijn financieel nadelig voor de stichting. Wilt u weten hoe u ons werk kunt ondersteunen, kijk dan hier: Ondersteuning Video Conferentie Beekbergen of neem contact op met Peter van Eendenburg, 0651910887.

Tot slot

We hopen er voor iedereen een opbouwende week van te maken waarin Gods Woord centraal staat.

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.” Openbaring 1:8 


Bijbelstudie Contactdag Livestream
Zaterdag 8 mei 2021

Onderwerp: Paulus en de Profeten in Rom. 9-11 v.v

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat de apostel feitelijk doet, is de wellicht wat duistere uitspraken van de profeten plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En daarmee demonstreert hij, dat het tegenwoordige – gemeentelijke – werk Gods niets anders is dan de vervulling van Gods beloften. Weliswaar onbekend, maar niet werkelijk iets nieuws! Juist wanneer Paulus wordt geïsoleerd van de oudtestamentische profeten, kan zijn bediening en leer niet worden begrepen. Dit geldt, meer nog dan in de brief aan Efeze, voor de 3 parenthetische hoofdstukken in de brief aan de Romeinen. Hierin vinden wij minstens 40 verwijzingen naar – of citaten uit – het Oude Testament. De eeuwige polemiek over Romeinen 9 t/m 11 is slechts te wijten aan de aarzeling om eerst deze oude profetieën werkelijk serieus te nemen.

Klik op de afbeelding om video’s terug te kijken.


Doopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V. Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’