Welkom bij het NBC

Conferentie Wuppertal 2024
27 juli tot 3 augustus 2024

Onderwerp: “Van Olijfberg naar Jeruzalem.”

Indien de algemene hemelvaartsdag nog uitblijft en onze Heer vertoeft te komen, hopen wij van 27 juli tot 3 augustus onze zomerconferentie weer te houden in Wuppertal in Bildungsstätte Bundeshöhe. ’s Morgens, om 09.45 uur en ’s avonds om 19.30 uur, houden we onze bijbelstudie- bijeenkomst. Tijdens de ochtendstudies kunnen de kinderen naar de kinderbijbelstudies, tijdens de avondstudies zijn er speciale tienerbijbelstudies. Ontbijt, warme maaltijd en broodmaaltijd respectievelijk 08.30, 12.30 en 18.00 uur. De rest van de tijd is aan u om in te vullen. Wij zorgen voor de samenkomsten en (gratis) koffie en thee, bijna de gehele dag door. Sommige deelnemers zorgen voor wat anders dan koffie, waardoor het ’s avonds – gezelligheid kent geen tijd – wel eens erg laat kan worden, maar dat hebt u zelf  …..

Welkom in Wuppertal!


BMDB-Logo-header700

Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2024.

Meer informatie op: bijbelstudie-evangelisatie.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 18 mei 2024

Rondom Kerst

Ooit was Pasen de grote christelijke gedenkdag: De viering van hoe Jezus na uiterste vernedering – tot in de dood – uitermate werd verhoogd tot de rechterhand Gods. Maar Pasen als volksfeest heeft reeds lang geleden plaats moeten maken voor Kerst. Doch Kerst is de viering van hoe Hij, Die “Gode evengelijk” was Zichzelf heeft vernederd en in miniatuur kwam te liggen in een voederbak. En in het feest wordt Het Kindeken omgeven door een rijke verzameling miniaturen, als daar zijn herdertjes en schaapjes, engelkens, een stalletje en sterretjes en stukjes, lichtjes en liedjes en natuurlijk minimaal één etentje. Met hun sterke Anton Pieck-gehalte versterken deze verkleinwoorden wellicht de knusse kerstsfeer, maar ze doen onrecht aan de historische gegevens in de Bijbel.

Weinig wordt begrepen, dat de herders in de velden van Bethlehem-Efratha, evenals de (zingende) menigte des hemelsen heir legers, voorstellingen zijn van zeer grote dingen. Simeon en Anna waren weliswaar twee zeer oude mensen, maar op hoge leeftijd zijn zij representanten van een groot deel van de oud testamentische profetiën. En waarom zouden Herodes en Jeruzalem zich zo druk gemaakt hebben om enige mysterieuze individuen uit het Oosten? Hoog tijd om serieus aandacht te geven aan deze zaken rondom Kerst.

Hartelijk welkom in Apeldoorn op 18 mei.

Locatie: Wijkcentrum ‘Het Bolwerk’
Ravelijn 55
7325 NT Apeldoorn

Voor meer informatie en routebeschrijving
klik hier.


Doopdienst  26 mei. 2024
Zondag 26 mei 2024

Op zondag 26 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  De dienst zal gehouden worden om 13:30 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder Klein Haneveld. Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
13:30 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

NBC–Studiereis Brittannië
Herfst 2024

Broeders en zusters, door corona is de reis lang in de ijskast gezet, maar nu kan de reis eindelijk plaatsvinden in de herfst van 2024. ‘In de voetsporen van Jozef en Arimathea en de Heere Jezus’ zal ons langs allerlei plekken in Somerset en Cornwall voeren. Hierbij zal Ab de plaatsen van commentaar en informatie voorzien. Vertrek zal zijn op zaterdagochtend 26-10-2024 met de bus vanaf Amersfoort. Zaterdagmiddag 2-11-2024 zijn we weer terug in het land.

De prijs bedraagt €1557 per persoon. (Eenpersoonskamers hebben een toeslag van €349.) Deze prijs is all-in. De overtochten, bus, hotels, ontbijt en diner, boekingskosten en toegangskaartjes zitten hierbij in. Alleen de lunch is vrijgesteld.

De 'definitieve' lijst met reizigers is bekend dus opgeven kan in principe niet meer. Degenen die op de wachtlijst willen kunnen dat eventueel nog doorgeven. Dat kan hier: wachtlijst-formulier

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar: celestesnoek@gmail.com.


Graag wil ik ook hier mijn dank betuigen voor de talloze blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn vrouw, hulp en maatje op 9 aug.jl. (2022 red.) Dat bijna 500 personen de moeite namen om haar op aarde de laatste eer te bewijzen heeft grote indruk op mij en de familie gemaakt en heeft ons zeer bemoedigd. Zij zal hier gemist worden.


Levend geloof 

Daan van Eendenburg en Willem van Stempvoort in gesprek met mensen voor wie hun geloof het belangrijkste is in hun leven. De gasten vertellen over hun leven en welke rol geloof daarin gespeeld heeft en nog steeds speelt.


Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden. 

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen