Welkom bij het NBC

Vanwege het Coronavirus, zijn er tot nader bericht geen bijbellezingen! Gelukkig staan bijna alle lezingen van de laatste pak ‘m beet 40 jaar online. Om ons te bepalen bij Hem Die ons leven is. Ook in deze roerige tijd, is en blijft het beste wat de gelovige kan en mag doen:

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.” Kol 3:1-3


Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 9 mei 2020

Onderwerp: Paulus en de Profeten in Rom. 9-11

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat de apostel feitelijk doet, is de wellicht wat duistere uitspraken van de profeten plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En daarmee demonstreert hij, dat het tegenwoordige – gemeentelijke – werk Gods niets anders is dan de vervulling van Gods beloften. Weliswaar onbekend, maar niet werkelijk iets nieuws! Juist wanneer Paulus wordt geïsoleerd van de oudtestamentische profeten, kan zijn bediening en leer niet worden begrepen. Dit geldt, meer nog dan in de brief aan Efeze, voor de 3 parenthetische hoofdstukken in de brief aan de Romeinen. Hierin vinden wij minstens 40 verwijzingen naar – of citaten uit – het Oude Testament. De eeuwige polemiek over Romeinen 9 t/m 11 is slechts te wijten aan de aarzeling om eerst deze oude profetieën werkelijk serieus te nemen.

(wordt vervolgd)


Doopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart


Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2020  


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Conferentie Wuppertal 2020
25 juli tot 1 augustus 2020

Onderwerp: “De Tijd van het Einde”

Helaas moeten we de conferentie van 2020 cancelen. Er zijn, zowel in Duitsland als in Nederland teveel beperkende maatregelen vanwege het heersende Corona-virus. Er is veel over te zeggen, maar dat dient geen nut. Wuppertal 2020 gaat niet door.

We zullen vanuit een plaats in Nederland, een virtuele conferentie te organiseren. De bijbelstudies gaan dus gewoon door. De eerste op zaterdagavond, 25 juli; de laatste op vrijdagavond 31 juli. De ochtendsamenkomsten verschuiven wij om praktische redenen naar de middag. U kunt, met behulp van YouTube, kijken op de computer, op een tablet of een telefoon, misschien zelfs op uw tv.

De studies worden uitgezonden terwijl ze gegeven worden, maar U kunt er voor kiezen om dat op een ander moment te doen. U zou, bijvoorbeeld, ’s avonds de middagdienst kunnen zien en ’s morgens die van de vorige avond. Wij zouden het wel prettig vinden als er zoveel mogelijk mensen life mee zouden kijken.

De bijbelstudies worden opgenomen op een locatie, centraal in Nederland. Daar kunnen ongeveer 50 personen bij aanwezig zijn. Graag zelfs, wat ons betreft. Dat moet dan wel met voorinschrijving, om te voorkomen dat U voor een ‘volle’ zaal komt te staan.

De link naar de uitzendingen zal hier te vinden zijn, met uiteraard de exacte tijden.

Ook aan virtuele bijeenkomsten voor de kinderen en tieners wordt gewerkt. Daarover leest u hier later meer.


Lezingen online 

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’