NBC studiereis Frankrijk 2013
De apostelen in de Provence

NBC studiereis 19 tm 27 oktober 2013

Zij waren mensen van vlees en bloed. Zij waren volgelingen van de Heere Jezus. Maar wat is er van hen geworden na de opstanding en hemelvaart van hun Heer? Inderdaad, de Schrift zwijgt, maar de geschiedenis spreekt. Niet alleen vonden wij hun sporen op de Eilanden der Zee zoals wij die tijdens onze reis door Brittannië hebben kunnen volgen. Ook hebben wij die gevonden in dat andere grote Keltische land: Gallië; het tegenwoordige Frankrijk. En in het bijzonder in de zuidfranse Provence (Provincia Gallica Narbonensis uit de Romeinse en bijbelse tijd) en in het dal van de Rhône.

De oude geschiedschrijvers en de tradities getuigen hoe de Galliërs, via het Grieks bekend als de Galaten, reeds in de allereerste tijd het Evangelie ontvingen van de Joodse vrienden en volgelingen van de Heere Jezus, van wie velen bij name bekend zijn.

Jozef van Arimathea, Lazarus, Maria Magdalena, Martha, Maria van Kleopas, Salomé, de rijke jongeling, de blindgeborene, de jongeling van Naïn, Zacheüs, Trofimus, Sergius Paulus en vele anderen verlieten hun vaderland om hun Heer te dienen en brachten het Woord der Waarheid hier in West-Europa!

Wij hebben u meegenomen op onze speurtocht naar en door Zuid-Frankrijk om ons onderweg gezamenlijk te verwonderen over de grote daden Gods, terwijl wij worden geconfronteerd met de graven, de monumenten en andere overblijfselen van de eerste zendelingen en christenen in Gallië.

Reisdatum was: 19 oktober t/m 27 oktober 2013.


 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/