Circulaires

Het abonnement op Nederlands Bijbelstudie Circulaire is gratis. U kunt zich hier aanmelden. Een aantal circulaires zijn hier ook te downloaden. De circulaires kunt u openen met Adobe Acrobat reader.

2023

33-ste jaargang – nummer 4 – december 2023
De Twaalven (13) – Door Dr. W. Lodder
De apostel Judas Iskarioth – door Mr. A.Manussen Sr.
Judas en het Joodse volk – door Ab Klein Haneveld

33-ste jaargang – numme r3 – november 2023
Israel, Gods Volk-Palestina, Gods Land -door Jb. Klein Haneveld, 1969
De Twaalven (12) – Door Dr. W. Lodder

33-ste jaargang – nummer 2 – september 2023 
Samenvattende liederen Wuppertal conferentie: Verbonden & Verbanden
door Johan Th. Bos.

33-ste jaargang – nummer 1 – april 2023
De Gemeente & de Opneming – door Dr Henry C. Thiessen, 1941

2022

32-ste jaargang – nummer 4 – december 2022
De Twaalven. (10) (Dr. W. Lodder)
Jacobus, de broeder des Heeren door William Cave, 1675
De Twaalven. (11) (Dr. W. Lodder)
Judas – Thaddeüs door William Cave, 1675
Judas – broeder van Jakobus. door William Cave, 1675
De Brief van Judas

32-ste jaargang – nummer 3 – augustus 2022
Samenvattende liederen Beekbergen conferentie: “Wat haast geschieden moet”
door Johan Th. Bos.

32-ste jaargang – nummer 2 – juli 2022
De Twaalven. (9) (Dr. W. Lodder)
Thomas.
Thomas en Judas door Ab Klein Haneveld

32-ste jaargang – nummer 1 – april 2022
De Twaalven. (8) (Dr. W. Lodder)
Mattheus

2021

31-ste jaargang – nummer 4 – december 2021
VOORREDE door Mr. Isaäc da Costa, 1851

31-ste jaargang – nummer 3 – oktober 2021
De brief van Jacobus door Ab Klein Haneveld
De Twaalven. (8) (Dr. W. Lodder)
Bartholomeüs. Schriftplaatsen voor zelfstudie betreffende Israël: VI. De profetie van Bileam

31-ste jaargang – nummer 2 – augustus 2021
Samenvattende liederen Beekbergen conferentie: Die is en die was en Die komen zal.
door Johan Th. Bos.

31-ste jaargang – nummer 1 – mei 2021
De brief aan de Romeinen door Ab Klein Haneveld
De Twaalven. (7) (Dr. W. Lodder)
Philippus
Schriftplaatsen voor zelfstudie betreffende Israël: VI. De profetie van Bileam

2020

30-ste jaargang – nummer 4 – december 2020
De Twaalven. (6) (Dr. W. Lodder)
Johannes
Schriftplaatsen voor zelfstudie betreffende Israël (2): Efraïm en Manasse

30-ste jaargang – nummer 3 – september 2020
De Tijd van het Einde (Beekbergen Conferentie 2020)
Schriftplaatsen voor zelfstudie betreffende Israël (1): Jozef

30-ste jaargang – nummer 2 – juli 2020
De Twaalven. (5) (Dr. W. Lodder)
Jacobus (1) (Ab Klein Haneveld)

30-ste jaargang – nummer 1 – juni 2020
De Twaalven. (4) (Dr. W. Lodder)
Andreas (Ab Klein Haneveld)

2019

29-ste jaargang – nummer 4 – december 2019
De Twaalven. (3) (Dr. W. Lodder)
Petrus. (volgens “Apostolische oudheden” door William Cave)

29-ste jaargang – nummer 3 – september 2019
De Twaalven. (2) (Dr. W. Lodder)
Samenvattende liederen Wuppertal conferentie: “Gods plan in de geschiedenis”
door Johan Th. Bos.

29-ste jaargang – nummer 2 – juli 2019
De Twaalven. (Dr. W. Lodder)
Schepping en Vloek. ( Jb. Klein Haneveld, 1963)

29-ste jaargang – nummer 1 – april 2019
Als Jezus wederkomt (Jb. Klein Haneveld, 1961)

2018

28-ste jaargang – nummer 4 – december 2018
De Bijbel één geheel (2) (Jb. Klein Haneveld, 1979)

28-ste jaargang – nummer 3 – november 2018
De Bijbel één geheel (1) (Jb. Klein Haneveld, 1979)

28-ste jaargang – nummer 2 – september 2018
Bijbelse Basis Begrippen (2)

28-ste jaargang – nummer 1 – juli 2018
Christus, ons Alles (Ernst Modersohn (1870-1948))

2017

27-ste jaargang – nummer 4 – december 2017
De dienstknecht en de Heilige Geest (anoniem, ca 1950)

27-ste jaargang – nummer 3 – oktober 2017
Bijbelse Basis Beginselen (Wuppertal Conferentie 2017)

27-ste jaargang – nummer 2 – augustus 2017
Geloof en Godsdienst. Het bloed van Abel en de weg van Kaïn
(Jacob Klein Haneveld, ca 1970)

27-ste jaargang – nummer 1 – mei 2017
Jezus komt weder! (Heinrich Müller, ca. 1960)

2016

26-ste jaargang – nummer 4 – december 2016
Wolven in schaapsklederen ( Jb. Klein Haneveld (ca 1968) )

26-ste jaargang – nummer 3 – september 2016
Uw Koninkrijk kome (Wuppertal Conferentie 2016)

26-ste jaargang – nummer 2 – juli 2016
Het einde der wet (Dr. Erich Sauer, 1937)

26-ste jaargang – nummer 1 – april 2016
Jacob’s Ladder – Genesis 28 (Frederick B. Meyer, vóór 1889)

2015

25-ste jaargang – nummer 4 – december 2015
Christus ons Leven ( Dr. Andrew Murray (1828-1917) )

25-ste jaargang – nummer 3 – augustus 2015
Abraham en zijn Zaad (Wuppertal Conferentie 2015)

25-ste jaargang – nummer 2 – juli 2015
Eenheid met Christus (eerste toespraak door Miss Ruth Paxson op de
Keswick-Conferentie 1936)

25-ste jaargang – nummer 1 – april 2015
Jonathan en Zadok (Bill Britton, ca. 1965)

2014

24-ste jaargang – nummer 4 – december 2014
Zeven Gelijkenissen (Evangelist Arie Klooster, februari 1931)

24e jaargang – nummer 3 – november 2014
helaas (nog) niet beschikbaar

24-ste jaargang – nummer 2 – juli 2014
De Messiaanse kwestie ( Jb. Klein Haneveld)

24-ste jaargang – nummer 1 – april 2014
Hij bidt voor ons (Ds. Johan Gerard van den Steen, 1803-1886)

2013

23-ste jaargang – nummer 4 – december 2013
Oude en Nieuwe Mens (Ruth Paxson, 1930)

23-ste jaargang – nummer 3 – november 2013
De gelovige en zijn geestelijk leven. (Ruth Paxson, 1930)

23-ste jaargang – nummer 2 – augustus 2013
Een veel beter verbond (Wuppertal 2013)

23-ste jaargang – nummer 1 – juli 2013
De Christelijke Doop. (Frank Koelman, 1977) Vrij van de Wet. Uit: Het Zoeklicht, 1936)

2012

22-ste jaargang – nummer 4 – december 2012
Vijf en twintig stellingen, (Mr. Isaäc Da Costa (1798-1860) )

22-ste jaargang – nummer 3 – november 2012
De betekenis van de naam Jezus Christus . Christus en de schrift. De komende Wereldheerser.
Over de uitlegging van den Bijbel (Theodorus Matthijs Looman (1816-1900) )

22-ste jaargang – nummer 2 – augustus 2012
Het tegenwoordige werk van Christus (Wuppertal 2012)

22-ste jaargang – nummer 1 – juni 2012
Geestesdoop en vervulling. (A. v.d. Kammer, 1968)

2011

21-ste jaargang – nummer 4 – december 2011
Het Bijbels economisch systeem, (Dr. F. J. Steenmeyer, 1939)

21-ste jaargang – nummer 3 – november 2011
Het oordeel over Babylon (Jb. Klein Haneveld 14 juli 1971)

21-ste jaargang – nummer 2 – september 2011
Jezus van Nazareth

21-ste jaargang – nummer 1 – juli 2011
De gemeente van Christus

2010

20-ste jaargang – nummer 4 – december 2010
Vrijheid, blijheid (Dr. G. Wasserzug-Traeder, 1962)

20-ste jaargang – nummer 3 – september 2010
De wederkomst van Christus

20-ste jaargang – nummer 2 – juli 2010
Evangelisatie in principe en praktijk Sr. (Dr. Arthur T. Pierson, 1887)

20-ste jaargang – nummer 1 – mei 2010
Aantekeningen op Mat.13 (A. de Jager, Dinxperlo, 1948)

2009

19-de jaargang – nummer 4 – december 2009
De Christelijke vrijheid tot prediken, H.C. Voorhoeve Jzn., (ca. 1893)

19-de jaargang – nummer 3 – september 2009
Alzo ook op de aarde

19-de jaargang – nummer 2 – juli 2009
Gelooft u in Jezus Christus?, Albert Ramaker (ca. 1948)

19-de jaargang – nummer 1 – april 2009
In het spoor van de Exodus, Renate Vos-Mobach

2008

18-de jaargang – nummer 4 – december 2008
Intocht in Kanaän, Jb. Klein Haneveld (ca. 1975)

18-de jaargang – nummer 3 – september 2008
Het normale christelijke leven

18-de jaargang – nummer 2 – juli 2008
De Bijbel en de staat Israël, A. Klein Haneveld Sr. (ca. 1949/1950)

18-de jaargang – nummer 1 – april 2008
Het oordeel over Babylon, Jb. Klein Haneveld (ca. 1971)

2007

17-de jaargang – nummer 4 – december 2007
De Bijbel en de staat Israël, Jb. Klein Handeveld (ca. 1986)

17-de jaargang – nummer 3 – september 2007
De ware levende Weg; Belijdenis, Jb. Klein Handeveld

17-de jaargang – nummer 2 – juli 2007
Alle 13 goed, Ad Leeuwenhage

17-de jaargang – nummer 1 – mei 2007
Het Kruis en de Geest, anonieme brochure (ca. 1930)

2006

16-de jaargang – nummer 4 – december 2006
De oude en de nieuwe natuur, anonieme brochure (ca. 1930)

16-de jaargang – nummer 3 – oktober 2006
Geloof, hoop en liefde

16-de jaargang – nummer 2 – juli 2006
Christus, de Eerstgeborene, J.N. Voorhoeve

16-de jaargang – nummer 1 – mei 2006
Doet handeling totdat Ik kom, Jb. Klein Haneveld (ca. 1967)

2005

15-de jaargang – nummer 4 – december 2005
Het kruis van Christus, Max J. Schreuder (1935)

15-de jaargang – nummer 3 – september 2005
Wat is de mens?

15-de jaargang – nummer 2 – april 2005
Wandelen met de Heer, Jb. Klein Haneveld

15-de jaargang – nummer 1 – april 2005
Uw arbeid is niet ijdel in den Heere, H.C. Voorhoeve Jzn. (1879)

2004

14-de jaargang – nummer 4 – december 2004
Hoogtijden des Heeren, John Ritchie (1853-1930)

14-de jaargang – nummer 3 – november 2004
De theologie van Jericho (Jb. Klein Haneveld (ca. 1968))
Elia’s hemelvaart (2 Kon. 2:1-18)
Geef ons Schrift-verklarende preeken. (Het Zoeklicht, Nr. 44, 1928)
Oude en nieuwe kleeding

14-de jaargang – nummer 2 – augustus 2004
Apostels & Epistels (briefing over brieven)

14-de jaargang – nummer 1 – juni 2004
Het leven van Christus, K. Rozendal, 1953

2003

13-de jaargang – nummer 4 – december 2003
De vleselijke en de geestelijke mens, door Dr. Charles Inwoord, 1929

13-de jaargang – nummer 3 – november 2003
Die Heilige Vierdae Van Die Here, door Dr. Jan Beute, 1995
De Herder, Johannes de Heer, 1930

13-de jaargang – nummer 2 – september 2003
Het evangelie van het Ik, door Philip Mauro, 1907

13-de jaargang – nummer 1 – juni 2003
Christus in ons, door K. Rozendal, ca. 1953

2002

12-de jaargang – nummer 4 – december 2002
Bijbelgeloof en Bijbelcritiek, door Prof. F. Bettex, ca. 1900
Het Woord der Waarheid recht snijden

12-de jaargang – nummer 3 – november 2002
De Gemeente van Christus, door Jb. Klein Haneveld

12-de jaargang – nummer 2 – augustus 2002
De Wording van Genesis, door P.J. Wiseman, 1936

12-de jaargang – nummer 1 – april 2002
Gestorven en Opgestaan, door Ds. C.J. Hoekendijk, 1928
Zoek de dingen die boven zijn, door Ds. C.J. Hoekendijk, 1928
De wereld ná de opneming der Gemeente, door H.C. Voorhoeve Jzn. 1866!
Het Oude Evangelie, door Dwight Moody, 1837 – 1899

2001

11-de jaargang – nummer 4 – december 2001
Zekerheid voor d’Eeuwigheid, door Ab Klein Haneveld
De bevrijdende lach, door Dr. J.C. Metcalfe, ca.1960

11-de jaargang nummer 3 – november 2001
Babel, uit: Gemeenschapsbode voor kinderen Gods, Anoniem, 1948
De Werkelijke Kerstboodschap, door Jb. Klein Haneveld, 1949
Wie regeert de wereld?, door Jb. Klein Haneveld, 1949

11-de jaargang nummer 2 – september 2001
Predestinatie, Roeping en Verkiezing, door K. Rozendal, 1948
Alles inbegrepen!, door Jb. Klein Haneveld, 1949
Van de wagen af

11-de jaargang nummer 1 – april 2001
Niets te verzwijgen – De oorsprong van de “ontsnappingstheorie”, door Ab Klein Haneveld, 1978
Jonathan en zijn wapendrager, door Jb. Klein Haneveld, 1948
Wordt vervuld met de heilige Geest, door Jb. Klein Haneveld, 1949
Eenheid en Heerlijkheid, auteur anoniem

2000

10-de jaargang – nummer 4 – december 2000
Schepping en Herschepping, door Ds. C.J. Hoekendijk, vóór 1938
Over veertig jaar een nieuwe wereld? uit: Het Zoeklicht, 16 sept. 1961
Voor welk doel bestaan de Joden nog? uit: Het Zoeklicht, 16 sept. 1961

10-de jaargang – nummer 3 – november 2000
De Bijbel Het Woord van God, door Ab Klein Haneveld
De Gemeente, door Ab Klein Haneveld

10-de jaargang – nummer 2 – september 2000
Caesar of Christus, auteur onbekend
Het Evangelie en de moderne mens, auteur onbekend

10-de jaargang – nummer 1 – juni 2000
Petrus, Paulus en Simon de Zeloot in Brittannië, door Ab Klein Haneveld
Gods doel in deze tijd, door Jb. Klein Haneveld

1999

9-de jaargang – nummer 4 – december 1999
De Bijbelse Christus, door Prof. F. Bettex, 1902

9-de jaargang – nummer 3 – november 1999
WET EN GENADE, naar Klaas Rozendal, ca. 1942

9-de jaargang – nummer 2 – september 1999
Openbaring en Heilige Schrift, door Dr. Adolph Saphir (1831-1891)

9-de jaargang – nummer 1 – mei 1999
Israël en de Gemeente, door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
Verdienen en dienen, door Ab Klein Haneveld

1998

8-de jaargang – nummer 4 – december 1998
De inspiratie van de Bijbel, door J.N. Voorhoeve, 1913
De Wijzen van het Oosten, door Jb. Klein Haneveld
Het Chiliasme in het licht der historie (6), door Ds. Harry Bultema 1919

8-de jaargang – nummer 3 – september 1998
Tot welke kerk behoort u?, door A. Klein Haneveld, Sr. ca. 1952
Het Chiliasme in het licht der historie (5), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919

8-de jaargang – nummer 2 – juli 1998
Gemeente, kerk of sekte?, door Ab Klein Haneveld
Het Chiliasme in het licht der historie (4), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919

8-de jaargang – nummer 1 – maart 1998
Een verborgen Koninkrijk, door Ab Klein Haneveld
Goede Moed, door Ab Klein Haneveld
Het Chiliasme in het licht der historie (3), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919

1997

7-de jaargang – nummer 4 – december 1997
Israëls Roeping en Bestemming, door Dr. Erich Sauer, 1937
Het Chiliasme in het licht der historie (3), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
Dr. Erich Sauer
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, door H.C. Voorhoeve; 1901
Een Onmogelijkheid, door J.N. Voorhoeve; 1904

7-de jaargang – nummer 3 – oktober 1997
Het gevoel van Christus, door H.C. Voorhoeve, 1903
Anti? uit: “Prefection or Perdition” door Charles H. Welch & Stuart Allen, blz. 409
De Zoon der Mensen als Hogepriester in de Hemel, door Jb. Klein Haneveld; 1962

7-de jaargang – nummer 2 – augustus 1997
De Eenheid der Gelovigen, door Ds. H. Bultema, 1924
Het Woord, door Prof. F. Bettex, 1908
Godsdienst of Zaligheid, door Jb. Klein Haneveld, 1971
Godsdienst of Zaligheid, door Jb. Klein Haneveld, 1949

7-de jaargang – nummer 1 – april 1997
Het Chiliasme in het licht der historie (1), door Ds. Harry Bultsema (1884 – 1952)
Impressie van de NBC-reis naar Egypte, door Wim de Goey
De Goddelijke Schuilplaats, uit; “Levend Water” door K. Rozendal, 1956

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/