Artikelen


Het levenbrengend Woord
door Ab Klein Haneveld

Romeinen 10:11-17 handelt over de positie van Israël, dat wij hebben leren kennen als het volk van God. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus over Israël. Hij zegt dat, hoewel er voor Israël een speciale toekomst is weggelegd, dat geen enkele consequentie heeft voor welke Israëliet dan ook. Als er voor het volk een speciale toekomst is weggelegd, dan betekent dit niet dat er een speciale toekomst is weggelegd voor een ieder die ooit maar deel heeft uitgemaakt van dat volk. Op school hebben we heel wat moeten Ieren over het Nederlandse volk, bijvoorbeeld over de 80-jarige oorlog. Wij hebben er echter geen deel van uitgemaakt. Er was voor het Nederlandse volk ook een toekomst, maar degenen die in het verleden leefden, maken geen deel uit van die toékomst.

Lees verder


 De restitutieleer, een creationistische variant.

IN DEN BEGINNE… / ER WAS EENS…

In den beginne… Met die drie woorden begint de Bijbel het verslag van het ontstaan van aarde en hemel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Over die ene zin zijn christenen het wel zo ongeveer eens. De meeste (nee, niet allemaal…) christenen geloven inderdaad dat het God was die hemel en aarde schiep. Maar daarna, in vers 2 van Genesis, begint het gedonder al. Hier scheiden de geesten zich reeds. Want was de aarde woest en ledig? Of werd die dat? En zo ja, waardoor dan? En wanneer? Voor iedereen die met verbazing waarneemt hoe de EO de discussie over evolutie of schepping een nieuwe wending gaf door nadrukkelijk Intelligent Design in beeld te brengen, legt bijbelleraar Ab Klein Haneveld een andere gedachte voor: de schepping als herschepping. In den beginne. Maar ook weer niet. ….


Petra; een gereserveerde plaats!

Jaren geleden ontdekte ik waar zich “de plaats in de woestijn” moest bevinden, waar het gelovig overblijfsel zou worden verzameld om te schuilen voor “de grote verdrukking”. De oude Edomitische en Nabateese hoofdstad Petra was toen bij slechts weinigen bekend. Een bezoek aan deze mysterieuze stad was levensgevaarlijk en vrijwel onmogelijk. Sinds echter de grenzen van Jordanië opengesteld voor toerisme, is het gebied vrij gemakkelijk te bezoeken. …..


Sneldichten als evangelisatiemiddel.

Na het ’amen’ van de preek zet het orgel in met een toepasselijk lied of gezang. 
De gemeenteleden luisteren stilzwijgend of neuriën zachtjes mee. Sinds jaar en dag wordt zo in de hervormde Oude Kerk in Barneveld de preek door de muziek onderstreept. Johan Th. Bos doet in feite hetzelfde, zij het op een heel andere manier. Hij vat de preek in een zelfgemaakt lied samen dat hij vervolgens zingt, begeleid door zijn band. Als je iets hebt gemist, krijg je zo een tweede kans om de boodschap te horen. In rijmvorm ….

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/