NBC-Studiereis naar Brittannië 2011

Video impressie NBC-Studiereis
Video: Erwin Vos

Waar was de Heere Jezus tussen Zijn twaalfde en dertigste levensjaar? Hoewel de Bijbel ons geen direct antwoord geeft op deze vraag, impliceert deze wel degelijk, dat Hij lange tijd buitenslands reisde en predikte, en daar ook werd geëerd. In vele overleveringen worden landen genoemd waar Hij zou hebben verbleven, maar nergens zijn die tradities zo sterk als in het zuiden van Engeland.  Wie er voor het eerst van hoort, haalt zijn schouders op, maar wie er zich in verdiept, wordt – buiten de mondelinge overleveringen – geconfronteerd met tientallen specifieke locaties en zichtbare herinneringen aan de vroege vestiging van het Christendom in dit oude Brittannië. Niet voor niets heeft de R.K. kerk altijd bevestigd, dat Brittannië het eerste land was, dat officieel het Christelijk geloof aanvaardde, door de prediking van de apostelen. Maar wist u, dat dit ‘gewoon’ vervulling is van Bijbelse profetie en een essentieel onderdeel is van Gods ‘eeuwig voornemen’?

Reeds in september 1996 organiseerde het NBC een indrukwekkende groepsreis naar een deel van deze historische plaatsen en in oktober 2010 opnieuw. Een kort verslag kunt u elders op deze site aantreffen. Omdat het aantal deelnemers moest worden beperkt tot 51 personen, moesten wij velen teleurstellen. Daarom hebben wij ook in 2011 nog eenmaal een reis ondernomen en wel van vrijdag 7 t/m zondag 16 oktober.


 

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/