Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 12 januari 2019

Onderwerp was: Twee olijftakken 

Ooit fungeerden fraaie in grafstenen gehouwen (zwarte) olijftakken als symbolen van vroomheid en vrede. En wellicht van hoop. Helemaal zeker weet men het niet meer. De gedachte van hoop schijnt te zijn ontleend aan Gen.8:11, waar ná de grote vloed de losgelaten duif naar de ark van Noach terugkeerde met een olijfblad in haar snavel. Maar waar blijft de hoop als koning David voor Absalom uit Jeruzalem moet vluchten over de Kidron en door ‘de opgang der olijven’? (2Sam.15) En waar blijft de hoop als de Zoon van David voor de aanhangers van de wet moet vluchten langs dezelfde route, maar in de olijvenhof van Gethsemané wordt gevangen om gedood te worden? En was het niet op diezelfde locatie – de Olijfberg – dat de Heer Jezus ten hemel voer en daarmee de verwachting van een aards koninkrijk de bodem in sloeg? Hoe hoopvol is de olijftak, en wat zijn de twee olijftakken in de profetieën van Zacharias en Johannes?


Lezingen online 

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbels-panorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.
 

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’ 


“Bijbelse Basis Begrippen, deel 2” 

Verzoening, vergeving, verlossing, zonde, zaligheid, heiligmaking, koninkrijk, vader, zoon, wedergeboorte, evangelie, geloof, gemeente ….. Ziehier een willekeurige reeks fundamentele Bijbelse woorden, waarvan de betekenis in hoge mate is verloren gegaan door het camouflerend taalgebruik der modernere theologie. En natuurlijk door gefilosofeer óver de Bijbel in plaats van studie ín de Bijbel.

Daarom was het onderwerp van de afgelopen NBC Bijbelstudie Conferentie te Wuppertal ook in 2018 weer “Bijbelse Basis Begrippen”

Deel één: