Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 10 november 2018

Onderwerp was: Ingaan in de rust 

Leven is activiteit, beweging, drukte, rumoer, lawaai. Leven wordt geassocieerd met werken: Men werkt om te leven en men leeft om te werken. Drukte, werkdruk, alom. Toch spreekt de Bijbel over leven en rust. Over een levende God die rust. Gen.2:2, 3  En over een levende Christus, Die rust beloofde te geven aan een ieder die tot Hem komt. Mat.11:28 Maar worden gelovigen dan niet geacht te strijden als krijgsknechten van Jezus Christus? 2Tim.2:3 En zouden zij dan niet goede werken voortbrengen der bekering waardig? o.a. Hand.26:20 Zij worden toch tot alle goed werk volmaakt toegerust?  2Tim.3:17 
Hebben dan niet alle woorden en leringen tot doel de mens, de gelovige, te motiveren en te activeren in “het werk des Heeren”? Toch, bij alles wat dan wellicht van ons verwacht wordt, is ingaan in de rust het speciale thema van het derde en vierde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Want vóórdat onze levens gebruikt kunnen worden door de Heer, moeten wij leren, dat alle menselijk streven, alle min of meer natuurlijke maar ook religieuze drukte, voor God geen waarde heeft. Integendeel. Eérst zouden wij leren de door God gegeven rust en vrijheid in te gaan, om vanuit díe positie Hem te dienen. Dit was ons onderwerp op de laatste contactdag in Apeldoorn.
 
Beluisteren kan hier:  

Lezingen online 

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbels-panorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.
 

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’ 


“Bijbelse Basis Begrippen, deel 2” 

Verzoening, vergeving, verlossing, zonde, zaligheid, heiligmaking, koninkrijk, vader, zoon, wedergeboorte, evangelie, geloof, gemeente ….. Ziehier een willekeurige reeks fundamentele Bijbelse woorden, waarvan de betekenis in hoge mate is verloren gegaan door het camouflerend taalgebruik der modernere theologie. En natuurlijk door gefilosofeer óver de Bijbel in plaats van studie ín de Bijbel.

Daarom was het onderwerp van de afgelopen NBC Bijbelstudie Conferentie te Wuppertal ook in 2018 weer “Bijbelse Basis Begrippen”

Deel één: