1. C345 01 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 20 januari 2024 01:09:01
  2. C345 02 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 20 januari 2024 01:20:35
  3. C345 03 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 20 januari 2024 00:50:15
  4. C345 04 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 23 mrt 2024 01:08:43
  5. C345 05 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 23 mrt 2024 01:18:10
  6. C345 06 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 23 mrt 2024 00:57:01
  7. C345 07 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 18 mei 2024 01:07:15
  8. C345 08 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 18 mei 2024 01:05:55
  9. C345 09 Rondom Kerst Ab Klein Haneveld 18 mei 2024 01:06:01

Ooit was Pasen de grote christelijke gedenkdag: De viering van hoe Jezus na uiterste vernedering – tot in de dood – uitermate werd verhoogd tot de rechterhand Gods. Maar Pasen als volksfeest heeft reeds lang geleden plaats moeten maken voor Kerst. Doch Kerst is de viering van hoe Hij, Die “Gode evengelijk” was Zichzelf heeft vernederd en in miniatuur kwam te liggen in een voederbak. En in het feest wordt Het Kindeken omgeven door een rijke verzameling miniaturen, als daar zijn herdertjes en schaapjes, engelkens, een stalletje en sterretjes en stukjes, lichtjes en liedjes en natuurlijk minimaal één etentje. Met hun sterke Anton Pieck-gehalte versterken deze verkleinwoorden wellicht de knusse kerstsfeer, maar ze doen onrecht aan de historische gegevens in de Bijbel.

Weinig wordt begrepen, dat de herders in de velden van Bethlehem-Efratha, evenals de (zingende) menigte des hemelsen heir legers, voorstellingen zijn van zeer grote dingen. Simeon en Anna waren weliswaar twee zeer oude mensen, maar op hoge leeftijd zijn zij representanten van een groot deel van de oud testamentische profetiën. En waarom zouden Herodes en Jeruzalem zich zo druk gemaakt hebben om enige mysterieuze individuen uit het Oosten? Hoog tijd om serieus aandacht te geven aan deze zaken rondom Kerst.