Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum


Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden

Wat doet Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum?

Getuigenis in woord en geschrift door o.a. ;

  • het houden van bijbelstudieavonden;
  • contactdagen;
  • collegedagen en conferenties;
  • de uitgave van de lezingen op audio-cd’s en cassettes;
  • de uitgave van brochures en circulaires.

Onze bestuurssamenstelling

De heer A. Korving – Voorzitter
De heer P. Speelman – Secretaris
De heer P. van Eendenburg – Penningmeester

Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum, met ANBI goedkeuring, geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Contact informatie

Bezoekadres:

Elegastgaarde 109
7329 AM Apeldoorn
telefoon: 055 5419769

email: p.van.eendenburg@gmail.com

 

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/