Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 11 januari 2020

Onderwerp was: Jericho

Wie kent het niet, het lied over Jozua en de slag om Jericho. And the walls came tumbling down. Het bezingt de intocht van de Israelieten in het beloofde land en de val van de eerste stad die moest worden veroverd. Niet door zwaarden maar door bazuinen. (Joz.6)

“Wetenschappers” hebben weliswaar de gevallen muren gevonden. Maar die zijn volgens hen van veel vroegere datum dan Jozua, die zij steevast zo’n 350 jaren te laat plaatsen. Dat komt ervan als je je van de bijbelse jaartelling niets aantrekt. Maar ’t was ca. 1570 v.C. volgens de bijbelse chronologie. (Martin Anstey)

Men zou zich beter kunnen verdiepen in het hoe en waarom van deze gebeurtenis. Men leest dat Jozua verbiedt om Jericho te herbouwen. Ik lees dat niet! Ik lees dat Jozua voorschriften geeft voor een herbouw, die ook daadwerkelijk plaats vond in de dagen van Achab en Elia, (1Kon.16:34) ca. 920 v.C.

En ondanks de vloek over Jericho verblijft Elisa daar en heft de vloek over de plaatselijke waterbron op, (2Kon.2) ca 900 v.C. De bijbelse geschiedenis van Jericho begint met de hoer Rachab en eindigt met de tollenaar Zacheus. De eerste gaf onderdak aan de twee verspieders en werd stammoeder van Jezus. De tweede verleende onderdak aan Jezus en werd “zoon van Abraham”.

Wat steekt achter deze oude stad in de vlakke velden?


Conferentie Wuppertal 2020
25 juli tot 1 augustus 2020

Onderwerp: “De Tijd van het Einde”

Indien de algemene hemelvaartsdag nog uitblijft en onze Heer vertoeft te komen, hopen wij van 25 juli tot 1 augustus onze zomerconferentie weer te houden in Wuppertal in Bildungsstätte Bundeshöhe. ’s Morgens, om 09.45 uur en ’s avonds om 19.30 uur, houden we onze bijbelstudie- bijeenkomst. Ontbijt, warme maaltijd en broodmaaltijd respectievelijk 08.30, 12.30 en 18.00 uur. De rest van de tijd is aan u om in te vullen.Wij zorgen voor de samenkomsten en (gratis) koffie en thee, bijna de gehele dag door. Sommige deelnemers zorgen voor wat anders dan koffie, waardoor het ’s avonds – gezelligheid kent geen tijd – wel eens erg laat kan worden, maar dat hebt u zelf – hopen wij – in de hand.

Het complex beschikt over diverse kamers, waar mensen gezellig samenkomen. Een aparte ruimte is ingericht waar de jeugd kan vertoeven. Die ruimte is redelijk geluiddicht, zodat anderen niet hoeven te worden gestoord.

  hier vind u ook het inschrijformulier


Doopdienst
Was zondag 24 november 2019

Op zondag 24 november werd er wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn.  Speciaal voor wie gehoor wilde geven aan de oproep van de Heer.

De doopdienst is hier te downloaden:


Lezingen online 

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbels-panorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’