1. C229 01 Zaaien en maaien (Jongerenweekend 2005) Ab Klein Haneveld 01:19:48
  2. C229 02 Zaaien en maaien (Jongerenweekend 2005) Ab Klein Haneveld 01:19:56
  3. C229 03 Zaaien en maaien (Jongerenweekend 2005) Ab Klein Haneveld 01:13:11
  4. C229 04 Zaaien en maaien (Jongerenweekend 2005) Ab Klein Haneveld 01:14:02
  5. C229 05 Zaaien en maaien (Jongerenweekend 2005) Ab Klein Haneveld 01:00:07

Het streven om uit het leven te halen wat er in zit en zoveel mogelijk te breiken, is te beschouwen als maaien, inhalen. In werkelijkheid valt er niets te maaien als niet eerst is gezaaid. Daarom zou een mens “goed doende niet vertragen.” En voor ons als gelovigen geldt in het bijzonder dat wij zouden zaaien. Echter niet ‘in het vlees’ maar ‘in de Geest.’ Om daarna te maaien ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Vergankelijk zaad brengt een eeuwige oogst voort!

“Te Zijner tijd zullen wij maaien.”