Samenzang 2003
MCD005 set van 3 cd’s; € 15,-

Live opgenomen in de bijeenkomsten van het Nederlands Bijbelstudie Centrum.

 1. 01. Als de Heiland zal verschijnen Samenzang 2003 02:41
 2. 02. 'k Ben reizend naar die stad Samenzang 2003 02:50
 3. 03. Ik ben een kind van God Samenzang 2003 02:37
 4. 04. Zoek eerst het Koninkrijk Samenzang 2003 03:01
 5. 05. De nacht vlood heen Samenzang 2003 03:20
 6. 06. 'k Stel mijn vertrouwen Samenzang 2003 01:27
 7. 07. Dierb're Heiland mijn Verlosser Samenzang 2003 03:28
 8. 08. Omdat Hij leeft Samenzang 2003 01:23
 9. 09. Lichtstad met uw paarlen poorten Samenzang 2003 03:07
 10. 10. Ik wandel in het licht met Jezus Samenzang 2003 03:10
 11. 11. 'k Zal mijn Heiland zien Samenzang 2003 02:57
 12. 12. Jezus overwon de dood Samenzang 2003 01:22
 13. 13. Alles wat ik heb, etc. Samenzang 2003 01:31
 14. 14. Ik weet dat mijn Verlosser leeft Samenzang 2003 03:22
 15. 15. Er is een overheerlijk land Samenzang 2003 03:14
 16. 16. De Heere is mijn Herder Samenzang 2003 01:57
 17. 17. Ik vermag alle dingen Samenzang 2003 01:45
 18. 18. Groot is Uw trouw Samenzang 2003 02:40
 19. 19. Heer Gij zijt mijn eeuwig erfdeel Samenzang 2003 02:18
 20. 20. Abba, Vader Samenzang 2003 02:17
 21. 21. Ik zie een poort wijd open staan Samenzang 2003 03:02
 22. 22. Vroeger was 't de zegen Samenzang 2003 03:28
 23. 23. Welk een Vriend is onze Jezus Samenzang 2003 02:29
 24. 24. Zingen wij van Zijn liefde nog eens Samenzang 2003 03:31
 25. 25. Samen in de naam van Jezus Samenzang 2003 02:17
 26. 26. Jezus Gij mijn kracht en leven Samenzang 2003 04:03
 27. 27. Majesteit Samenzang 2003 03:17
 28. 28. O God Die mij hebt vrijgekocht Samenzang 2003 03:28
 29. 29. Volle verzekering Samenzang 2003 03:34
 30. 30. Waarheen pelgrims Samenzang 2003 03:38
 31. 31. Tel uw zegeningen Samenzang 2003 02:53
 32. 32. Machtig God, sterke Rots Samenzang 2003 01:32
 33. 33. Eens zal ik mijn Heer ontmoeten Samenzang 2003 03:05
 34. 34. Als hier op aarde mijn werk Samenzang 2003 02:31
 35. 35. 'k Ben een Koninklijk kind Samenzang 2003 03:24
 36. 36. Staand op de beloften Samenzang 2003 02:48
 37. 37 Hij is Dezelfde nu Samenzang 2003 03:42
 38. 38. Als 't bazuingeschal Des Heeren Samenzang 2003 02:24
 39. 39. Genade kocht mij vrij Samenzang 2003 02:53
 40. 40. U behoort geheel mijn leven Samenzang 2003 02:13
 41. 41. Vrij van de wet Samenzang 2003 04:03
 42. 42. Jezus Uw naam zij d'hoogste eer Samenzang 2003 02:30
 43. 43. Ik spreek van verlossing zo gaarne Samenzang 2003 02:09
 44. 44. Daar is een Helper groot van kracht Samenzang 2003 01:32:18
 45. 45. Spreek mij van Jezus mijn Heiland Samenzang 2003 03:01
 46. 46. Verblijd u in Jezus uw Heer Samenzang 2003 02:40
 47. 47. Ik wil zingen van mijn Heiland Samenzang 2003 03:44
 48. 48. Welk een omkeer Samenzang 2003 04:05
 49. 49. Kroon Hem met gouden kroon Samenzang 2003 02:12
 50. 50. Op die heuvel daarginds Samenzang 2003 04:48
 51. 51. Wij hebben de verlossing Samenzang 2003 05:27
 52. 52. Hoe groot zijt Gij Samenzang 2003 03:57
 53. 53. Jezus mijn Heer zal mij nooit begeven Samenzang 2003 02:20
 54. 54. Wij zijn op reis naar 't paradijs Samenzang 2003 02:36
 55. 55. Wat een heerlijke dag Samenzang 2003 03:21
 56. 56. Hoe groot is God voor mij Samenzang 2003 01:37
 57. 57. Spoedig zal komen Samenzang 2003 03:17
 58. 58. Ik mag wonen op de bergtop Samenzang 2003 01:38
 59. 59. Als mensen aan ons vragen Samenzang 2003 02:55
 60. 60. Hoe groot is de Heer Samenzang 2003 01:24
 61. 61. Alles is greed in het vaderhuis Samenzang 2003 02:19
 62. 62. Als ik denk aan - Glorie voor Jezus Samenzang 2003 01:28
 63. 63. Leid mij Samenzang 2003 01:39
 64. 64. Gist'ren, heden, steeds Dezelfde Samenzang 2003 01:21