De Morgenrood opnamen
MCD003 1cd’s; € 5,-

Jacob Klein Haneveld, de bekende evangelist en bijbelleraar en min of meer voorganger van de Evangelisatiekring te Bodegraven, was een liefhebber van muziek en poëzie. Beroemd waren zijn “declamatoria”, programma’s van muziek, zang en declamatie, die hij samenstelde ter gelegenheid van b.v. Pasen en Kerst en werden uitgevoerd door leden van het evangelisatiezangkoor “De Roepstem” o.l.v. Jan Jongeburger. De laatste was ook bekend om zijn indrukwekkende declamaties. In de jaren 1961 tot 1963 produceerde Klein Haneveld vier grammofoonplaatjes, waarvoor hij gebruik maakte van de kwaliteiten van de mensen uit zijn omgeving. Zang wordt verzorgd door de onvergetelijke Annie de Haan en Mien Oving, de beide zusters van Jacob; door Klara van Dijk – Engi, zijn secretaresse; door Koert Warta, die met Annie een duo vormde; en door zijn oudste dochter Anneke, samen met Klara van Dijk “het Morgenrood Duo”. Declamaties werden op zeer indrukwekkende wijze gedaan door Jacobs vrouw Lea Klein Haneveld – Kiers. En met zijn eigen stem sprak hij tot de luisteraars woorden van Zijn Heer en Heiland tot troost en bemoediging. “Daarboven is een heerlijk oord” was bedoeld als troost en bemoediging voor allen die hun geliefden hier door de dood moeten missen. “Als mijn dierb’re Heiland komt” getuigt van de blijde verwachting van de wederkomst van Christus. “Jezus, Roos van Saron” bevat opnamen van het “Morgenrood Duo” en het ontroerende “Bij het kruishout”, gezongen door Klara van Dijk. “Het kruis blijft rustig staan” is een presentatie van de activiteiten en het enthousiasme van de Evangelisatiekring in Bodegraven, die toen, in 1963, haar 25-jarig jubileum vierde.

 1. 01. Zij worden verzameld uit ieder land Annie de Haan-Klein Haneveld 02:00
 2. 02. Toespraak Jacob Klein Haneveld 02:58
 3. 03. Zij worden verzameld uit ieder land Annie de Haan-Klein Haneveld 01:11
 4. 04. 'k Zie reeds van verre Klara van Dijk - Engi 03:33
 5. 05. Decalamatie 1Thes.4: 13-18 Lea Klein Haneveld-Kiers 01:49
 6. 06. Daar boven is een heerlijk oord Morgenrood Duo 01:43
 7. 07. Wat een vreugde zal dat wezen Annie de Haan - Mien Oving 02:44
 8. 08. Toespraak Jacob Klein Haneveld 04:13
 9. 09. Wat een vreugde zal dat wezen Annie de Haan - Mien Oving 00:52
 10. 10. Als ik denk aan de toekomst Des Heeren Annie de Haan - Koert Warta 01:40
 11. 11. Declamatie - "Hoe zal 't ons zijn" Lea Klein Haneveld-Kiers 02:52
 12. 12. Als ik denk aan de toekomst Des Heeren Annie de Haan - Koert Warta 00:58
 13. 13. Bij het kruishout Klara van Dijk - Engi 03:44
 14. 14. Het wondervolle kruis Morgenrood Duo 03:30
 15. 15. Nimmer alleen Morgenrood Duo 03:49
 16. 16. Waarom niet vandaag? Morgenrood Duo 02:58
 17. 17. De roepstem van Jezus Morgenrood Duo 04:09
 18. 18. Dank U Heer - Steeds Dezelfde Morgenrood Duo + De Roepstem 00:59
 19. 19. Zoek jij naar waar geluk? Morgenrood Duo + De Roepstem 00:58
 20. 20. Het kruis blijft rustig staan Evangelisatiekoor "De Roepstem" 02:55
 21. 21. Toespraak Jacob Klein Haneveld 01:20
 22. 22. Het kruis blijft rustig staan Evangelisatiekoor "De Roepstem" 01:46