1. Coll 036 01 Oude en Nieuwe Testament Ab Klein Haneveld 01:02:12
  2. Coll 036 02 Oude en Nieuwe Testament Ab Klein Haneveld 01:10:35
  3. Coll 036 03 Oude en Nieuwe Testament Ab Klein Haneveld 01:06:55
  4. Coll 036 04 Oude en Nieuwe Testament Ab Klein Haneveld 01:18:29

De nieuwtestamentische boeken worden zo genoemd, omdat zij zijn geschreven na de opstanding van de Here Jezus, waarmee het Nieuwe Verbond in werking trad Met het woord ’testament’ wordt in de Bijbel overigens verbond bedoeld. Het Oude Testament bevat het Oude Verbond, gerelateerd aan de wet en met een tijdelijk karakter, hoewel daarin ook nieuwtestamentische elementen worden gevonden. Het staat vol beloften die alle zijn vervuld in of door de Here Jezus Christus, onder het Nieuwe Verbond, dat overigens ook met andere termen wordt aangeduid, zoals: ‘eeuwig’ en ‘beter’ verbond. Dat laatste is in overeenstemming met het feit dat de wet onprofijtelijk was, een tuchtmeester, die de mens niet naar Christus leidt, maar hem in feite juist verhindert tot geloof te komen. Het is dan ook tragisch dat veelal vruchteloze wet en religie gelijk worden gesteld aan geloof. Christenen dragen verantwoordelijkheid in de nieuwe schepping (waarvan zij eerstelingen zijn) en niet in de oude. zij zijn het diensthuis uitgeleid, zoals ooit Israel uit Egypte, wat een vooruit grijpen was op wat zou komen.

“Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”