1. Coll 035 01 De Namen van God Ab Klein Haneveld 01:03:58
  2. Coll 035 02 De Namen van God Ab Klein Haneveld 01:07:18
  3. Coll 035 03 De Namen van God Ab Klein Haneveld 01:07:53
  4. Coll 035 04 De Namen van God Ab Klein Haneveld 01:18:33

Met honderden verschillende namen wordt de Godheid in de Bijbel aangeduid. De enige eigennaam Jehova, waarmee Hij Zichzelf bekend maakte (‘Ik ben Die Ik ben’), heeft zwaar geleden onder de mystiek en is door de Joden op grote schaal uit de Bijbel verwijderd. Omdat het de naam is waardoor mensen behouden worden, moet die actie de duivel wel tot tevredenheid stemmen. In het Nieuwe Testament is de naam van de Heere Jezus synoniem voor Jehova. Helaas lijkt het ook in christelijke kring een trend te worden die identificatie van de Godheid te omzeilen. Sommigen beweren zelfs onder Joden te evangeliseren zonder de naam van het behoud, waarmee God de mens nadert, uit te spreken. De Heere Jezus reserveerde voor Zichzelf tijdens zijn verblijf op aarde overigens de term Zoon des Mensen, in plaats van Zoon van God, omdat Hij de officiële erfgenaam van Adam was. In die hoedanigheid kon Hij de Losser van de mensheid worden. Zijn aanstelling tot Zoon van God moest toen nog komen.

“Ik zal zijn die Ik zijn zal.”