1. Coll 029 01 Universalisme, de leer van Alverzoening - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:00:05
  2. Coll 029 02 Universalisme, de leer van Alverzoening - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:05:55
  3. Coll 029 03 Universalisme, de leer van Alverzoening - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:04:30
  4. Coll 029 04 Universalisme, de leer van Alverzoening - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:20:10

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening – het universalisme – aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt verlost, zij het voor sommigen na een periode van straf. Varianten van de opvatting dat het uiteindelijk met ieder mens wel goed komt, vindt men overigens ook bij alle oosterse godsdiensten. De christelijke versie ervan interpreteert daarvoor vaak bijbelteksten op een wijze die haaks staat op wat zij bedoelen te zeggen. De leer is vooral gestoeld op gevoel, waarbij uit de context gelichte teksten worden gezocht om het te legitimeren. Zij gaan er aan voorbij dat het behoud van de mens niet ligt in de dood van de Heere Jezus, die de juridische genoegdoening was voor de zonde, maar in Zijn opstanding. Dat God liefde is, zoals door hen wordt benadrukt, laat zijn rechtvaardigheid onverlet. Weliswaar leed en stierf de Heer voor allen, maar Hij leeft alleen voor de in Hem uitverkoren gelovigen.

“De bezoldiging van de zonde is de dood.”