1. Coll 024 01 Het Nieuwe Verbond Ab Klein Haneveld 01:02:56
  2. Coll 024 02 Het Nieuwe Verbond Ab Klein Haneveld 01:05:13
  3. Coll 024 03 Het Nieuwe Verbond Ab Klein Haneveld 01:02:25
  4. Coll 024 04 Het Nieuwe Verbond Ab Klein Haneveld 01:06:06

Met de komst van het Nieuwe Verbond, bij Christus’ verrijzenis, was het Oude voorbij. Het tweede kon niet aanbreken zolang het eerste nog stand hield. In de verbondstheologie worden alle in de Bijbel genoemde verbonden – zoals dat met Adam, Noach, Abraham, Mozes en David – in elkaar geschoven met de Mozaïsche wet als heersend beginsel. Maar de wet van het Oude en de genade van het Nieuwe Verbond kunnen onmogelijk gelijktijdig functioneren. Rechtvaardigheid van God komt tot stand buiten de wet om. Het door Hem met Abraham gesloten verbond verwees daar al naar. De erfenis die gelovigen – geestelijke nazaten van Abraham – in het vooruitzicht wordt gesteld, is niet gebaseerd op (voldoet aan de voorwaarden van) de wet, maar op de belofte van de Heer. Het gekunstelde theologische onderscheid tussen rituele en morele elementen van de wet, waarvan de laatste nog steeds op christenen van toepassing zouden zijn, is in de Schrift niet terug te vinden. De ‘berispelijke’ wet is door Christus vervuld en daardoor ten einde. Er kwam iets beters.

“Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn.”