1. Coll 023 01 De Bijbel (Bibliologie) Ab Klein Haneveld 01:05:05
  2. Coll 023 02 De Bijbel (Bibliologie) Ab Klein Haneveld 01:11:17
  3. Coll 023 03 De Bijbel (Bibliologie) Ab Klein Haneveld 01:05:26
  4. Coll 023 04 De Bijbel (Bibliologie) Ab Klein Haneveld 01:34:36

Niet de uiteenlopende stijlen hanterende schrijvers van de Bijbel zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het resultaat van hun arbeid is dat wel. Wie dat niet gelooft neemt het Bijbelse getuigenis niet serieus. De Heere Jezus beschouwde het O.T., inclusief de wonderen daarin, als historisch betrouwbaar. Samen met het N.T., dat verklaart wat tijdens Mozes en de profeten nog verborgen moest blijven, vormt dat het Woord van God. Daarin openbaart Hij Zichzelf en staat van begin tot eind de Heere Jezus Christus centraal. Alleen voor wie gelooft, wordt de bedekking over de één geheel vormende Schriften weggenomen. Door die te onderzoeken leert de gelovige de Heer kennen en neemt hij Gods Geest tot zich. Wie vasthoudt aan menselijk denken, geeft geen plaats aan het Profetische Woord, dat “zeer vast” en toekomstgericht is. Het is Geest, Leven, Kracht, Waarheid.”.

“Uw Woord is de Waarheid.”