1. Coll 017 01 Hiërarchie: Rang en volgorde in de Bijbel Ab Klein Haneveld 00:58:49
  2. Coll 017 02 Hiërarchie: Rang en volgorde in de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:06:25
  3. Coll 017 03 Hiërarchie: Rang en volgorde in de Bijbel Ab Klein Haneveld 00:57:35
  4. Coll 017 04 Hiërarchie: Rang en volgorde in de Bijbel Ab Klein Haneveld 00:54:36

In de schepping en Gods plan met haar, is sprake van een rangorde. De Schepper is hoger dan het schepsel. Ook in de hemel en de Gemeente bestaan gezagsstructuren en uiteenlopende verantwoordelijkheden. De Heere Jezus, de tweede Adam, had als Enige het recht de schuld van de wereld te vereffenen en werd na vernedering verhoogd tot Zoon en (dus) Erfgenaam. Maar Wie aanstelde was hoger dan de Aangestelde. De Bijbel laat talrijke niveauverschillen zien. Zo is het Nieuwe Verbond hoger dan het Oude, genade hoger dan wet. Voor het Lichaam van Christus geldt dat Hij het hoofd van de man, en de man dat van zijn (eigen) vrouw is. Door haar echtgenoot te dienen dient de vrouw haar Heer, door zijn baas te dienen doet de werknemer hetzelfde. Dat laat onverlet dat de Heer Zelf de Herder is van héél Zijn Gemeente. Voor heersers daarin laat de Bijbel geen ruimte. Het geheim van een aan de Heer gewijd leven ligt voor de gelovige in trouw innemen van de hem gegeven positie.

“God is een God van orde.”