1. Coll 014 01 De Tabernakel - deel 2 Ab Klein Haneveld 01:02:30
  2. Coll 014 02 De Tabernakel - deel 2 Ab Klein Haneveld 01:08:03
  3. Coll 014 03 De Tabernakel - deel 2 Ab Klein Haneveld 01:09:03
  4. Coll 014 04 De Tabernakel - deel 2 Ab Klein Haneveld 01:19:52

Niet alleen de tabernakel als geheel, maar ook elk onderdeel afzonderlijk verwees naar de komende Messias en het Nieuwe Verbond. Opvallend is dat de in de Bijbel beschreven volgorde van de diverse componenten van binnenuit naar buiten leidt. Zij begint in het hart van de tabernakel, de ark, waarin de stenen tafelen zich bevonden: het Woord van God. Dáár was heel de “tent” als het ware omheen gebouwd. Het illustreert dat de mens geestelijke waarheden van binnenuit leert kennen. Levend onder de wet was (en is) men geneigd zich te fixeren op de buitenkant. Doch niet buiten, maar binnenin de tabernakel werd goud aan getroffen. In het hart van de gelovige bevindt zich de verheerlijkte Christus. De details van de tabernakel verwijzen naar verschillende aspecten van het geestelijke leven.

“Geen gedaante noch heerlijkheid had Hij, dat wij Hem zouden begeren.”