1. Coll 012 01 Koningen en Priesters Ab Klein Haneveld 00:59:54
  2. Coll 012 02 Koningen en Priesters Ab Klein Haneveld 01:03:32
  3. Coll 012 03 Koningen en Priesters Ab Klein Haneveld 00:58:37
  4. Coll 012 04 Koningen en Priesters Ab Klein Haneveld 01:19:42

Zowel koningen als priesters komen in bijbels perspectief pas na zalving in functie. In Christus vloeien beide hoedanigheden samen, naar analogie van Melchizedek, die typologisch al verwees naar het priesterschap onder het Nieuwe Verbond. Beide zijn gekoppeld aan eerstgeboorterecht. Met en in Christus heeft de Gemeente, bestaande uit “zonen in wording”, dat verkregen. Het kwam via Efraïm (de 10 stammen) tot haar, nadat Juda (tijdelijk) terzijde was gesteld. Dankzij de opgestane Eersteling zijn de mét Hem in nieuw leven geboren gelovigen gezalfd. Wegens hun priesterschap mogen zij vrijmoedig naderen tot de Hogepriester en zichzelf aan Hem beschikbaar stellen. Hun functioneren als koningen volgt in de toekomst.

“Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters.”