1. Coll 008 01 Numerologie; Getallen in de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:11:15
  2. Coll 008 02 Numerologie; Getallen in de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:10:59
  3. Coll 008 03 Numerologie; Getallen in de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:09:44
  4. Coll 008 04 Numerologie; Getallen in de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:07:44

De Bijbel bevat veel getallen. Vaak, maar lang niet altijd, dragen die een diepere symbolische in zich. Die moet dan elders uit de totale context van de Schrift blijken. Dat is in elk geval zo met de getallen één tot en met tien. Eén verwijst naar God, vijf naar het (nog) verborgene, zeven naar verlossing. Enzovoort. Maar de term “een, twee” houdt niet meer in dan “een paar” of “weinig.” Zonder meer aan elk getal unieke betekenis toekennen brengt iemand geestelijk niet veel verder. Ook elke Hebreeuwse letter (en dus elk woord) heeft een getalswaarde. Die kan interessant zijn, maar leidt niet tot dieper verstaan van het Evangelie. Veel Joden houden zich intensief bezig met getallenmystiek, maar zij komen daardoor niet massaal tot geloof in Christus.

“Die het verstand heeft berekene het getal.”