Johan Bos en de BBC-Combo – “Het Licht is aan”
CDC253 set van 2 cd’s; € 7,-

Kerstprogramma van Johan Th, Bos, Ab Klein Haneveld en BBC Combo.
Opname radio-uitzending Loco FM Olde-broek op 25 december 2008; www.locomediagroep.nl.

Ervan afgezien dat de data van Kerstfeest vrijwel zeker niet in de buurt liggen van die van Christus’ geboorte, is er niets tegen het te vieren. Tragisch is alleen dat men het in de prak-tijk blijkbaar zo ongeveer het belangrijkste christelijke feest lijkt te vinden, ook gevierd door volstrekt ongelovigen. De geboorte van de Heere Jezus was het begin van Zijn weg op aarde, die aan het kruis eindigde. Maar het échte Christus-feest, dat voor gelovigen het hoogtepunt zou moeten zijn, is Zijn opstanding. Pasen. De belangstelling daarvoor is aan-zienlijk minder dan voor Kerst. Men blijft even stilstaan bij het nog in de armen te nemen, beheersbare, te manipuleren kind in de kribbe en de naar eigen inzichten in te richten stal, maar wendt zich af van de verrezen Koning en Hogepriester van wie in Hem geloven. Men wil een portable kind en een daarbij aangepaste godsdienst. Religieuze traditie in plaats van overgave aan het Hoofd van de Gemeente, Die als Eersteling van de eerstelingen van een nieuwe schepping op-stond in nieuw leven. “De heerschappij is op Zijn schouders.”

 1. 01. Introductie kerstprogramma: “Het Licht is aan”. Johan Bos en de BBC-Combo 05:01
 2. 02. Het licht is aan Johan Bos en de BBC-Combo 03:07
 3. 03. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 01:34
 4. 04. Ik droom niet van een wit kerstfeest Johan Bos en de BBC-Combo 04:26
 5. 05. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 01:01
 6. 06. Van Adam tot Adam Johan Bos en de BBC-Combo 03:12
 7. 07. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 00:38
 8. 08. Hij heeft niets gezegd Johan Bos en de BBC-Combo 02:44
 9. 09. Instrumental: “Het ruw houten kruis” Johan Bos en de BBC-Combo 04:05
 10. 10. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 00:38
 11. 11. Van water maakte Hij de wijn Johan Bos en de BBC-Combo 02:10
 12. 12. De blindgeborene Johan Bos en de BBC-Combo 03:27
 13. 13. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 00:54
 14. 14. Ik haal de feesten door elkaar Johan Bos en de BBC-Combo 03:29
 15. 15. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 01:12
 16. 16. Gedicht Johan Bos en de BBC-Combo 03:51
 17. 17. Johan Bos en de BBC-Combo 03:30
 18. 18. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 00:29
 19. 19. Voetwassing Johan Bos en de BBC-Combo 04:06
 20. 20. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 00:25
 21. 21. Zoon van Adam Johan Bos en de BBC-Combo 03:26
 22. 22. Verbindende tekst Johan Bos en de BBC-Combo 00:20
 23. 23. Er is een ark Johan Bos en de BBC-Combo 06:08
 24. 24. Toespraak Ab Klein Haneveld 49:44
 25. 25. Johan Bos en de BBC-Combo 03:01
 26. 26. Het Licht is aan Johan Bos en de BBC-Combo 05:08