1. C340 01 Profetie rond Pinksteren Ab Klein Haneveld 24 sep 2022 01:17:14
  2. C340 02 Profetie rond Pinksteren Ab Klein Haneveld 24 sep 2022 01:11:48
  3. C340 03 Profetie rond Pinksteren Ab Klein Haneveld 24 sep 2022 01:01:34
  4. C340 04 Profetie rond Pinksteren Ab Klein Haneveld 26 nov 2022 01:13:53
  5. C340 05 Profetie rond Pinksteren Ab Klein Haneveld 26 nov 2022
  6. C340 06 Profetie rond Pinksteren Ab Klein Haneveld 26 nov 2022

Het is geen geheim, dat tekenen en wonderen uit de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, aanleiding zijn geweest tot het ontstaan van allerlei stromingen, die hun sporen hebben nagelaten in de kerkhistorie. De idee dat dezelfde verschijnselen zich zouden voordoen in onze dagen, of althans in de dagen rond de wederkomst van Christus, is wijd verbreid. Gedreven winden, vurige tongen, vreemde talen, genezingen zijn blijkbaar begerenswaardig en spreken tot de verbeelding.
Maar waarom vonden zij plaats? En als die wonderen dan tekenen zijn, wat is dan hun betekenis? Let wel: deze vraag is niet naar het praktische nut  voor de betrokkenen! Bedenk ook dat zij het decor vormden achter de prediking van de apostelen en dus illustratief zijn voor de aard en inhoud van hun prediking.