1. C330 01 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:09:44
 2. C330 02 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:17:18
 3. C330 03 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:12:21
 4. C330 04 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:29:10
 5. C330 05 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:05:45
 6. C330 06 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:15:49
 7. C330 07 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:17:12
 8. C330 08 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:23:05
 9. C330 09 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:00:50
 10. C330 10 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:23:02
 11. C330 11 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:25:21
 12. C330 12 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:09:23
 13. C330 13 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:27:29
 14. C330 14 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:30:38
 15. C330 15 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:25:02
 16. C330 16 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:13:56
 17. C330 17 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 01:08:45
 18. C330 18 Paulus & Profeten in Rom. 9-11 Ab Klein Haneveld 00:54:52

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat de apostel feitelijk doet, is de wellicht wat duistere uitspraken van de profeten plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En daarmee demonstreert hij, dat het tegenwoordige – gemeentelijke – werk Gods niets anders is dan de vervulling van Gods beloften. Weliswaar onbekend, maar niet werkelijk iets nieuws! Juist wanneer Paulus wordt geïsoleerd van de oudtestamentische profeten, kan zijn bediening en leer niet worden begrepen. Dit geldt, meer nog dan in de brief aan Efeze, voor de 3 parenthetische hoofdstukken in de brief aan de Romeinen. Hierin vinden wij minstens 40 verwijzingen naar – of citaten uit – het Oude Testament. De eeuwige polemiek over Romeinen 9 t/m 11 is slechts te wijten aan de aarzeling om eerst deze oude profetieën werkelijk serieus te nemen.