1. C322 01 Twee olijftakken Ab Klein Haneveld 01:17:59
  2. C322 02 Twee olijftakken Ab Klein Haneveld 01:28:32
  3. C322 03 Twee olijftakken Ab Klein Haneveld 01:18:17

Ooit fungeerden fraaie in grafstenen gehouwen (zwarte) olijftakken als symbolen van vroomheid en vrede. En wellicht van hoop. Helemaal zeker weet men het niet meer. De gedachte van hoop schijnt te zijn ontleend aan Gen.8:11, waar ná de grote vloed de losgelaten duif naar de ark van Noach terugkeerde met een olijfblad in haar snavel. Maar waar blijft de hoop als koning David voor Absalom uit Jeruzalem moet vluchten over de Kidron en door ‘de opgang der olijven’? (2Sam.15) En waar blijft de hoop als de Zoon van David voor de aanhangers van de wet moet vluchten langs dezelfde route, maar in de olijvenhof van Gethsemané wordt gevangen om gedood te worden? En was het niet op diezelfde locatie – de Olijfberg – dat de Heer Jezus ten hemel voer en daarmee de verwachting van een aards koninkrijk de bodem in sloeg? Hoe hoopvol is de olijftak, en wat zijn de twee olijftakken in de profetieën van Zacharias en Johannes?