1. C318 01 Wandel in het Licht Ab Klein Haneveld 01:12:28
  2. C318 02 Wandel in het Licht Ab Klein Haneveld 01:20:04
  3. C318 03 Wandel in het Licht Ab Klein Haneveld 01:07:45

Volgens de Bijbel heet de overste dezer wereld (Joh.12:31) ook god van deze eeuw (2Kor.4:4). En leugenaar van den beginne (Joh.8:44). Zijn lijst van titels zal ik u verder besparen. Maar zijn rijk – en dat is dus deze wereld of eeuw – wordt o.a.aangeduid als de tegenwoordige boze eeuw (Gal.1:4) en als de macht der duisternis (Kol.1:13). De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan, dat de tegenwoordige wereld beheerst wordt door duisternis en (dus) onwetendheid. Omdat “de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht; want hun werken waren boos” (Joh.3:19).

Voorzover wij licht hebben komt het niet van de 18-de eeuwse cultureel-filosofische-intellectuele (toe maar!) stroming der zgn. Verlichting. Integendeel. Die deed juist het Licht uit door elk gezag boven de menselijke rede te ontkennen. God en Zijn Woord dus. En dat werd tot vandaag de basis van onze westerse beschaving.
Voorzover wij licht hebben komt het van “de verlichting van het Evangelie van Christus, Die het Beeld Gods is” (2Kor.4:4) De zgn. Verlichting ontkent de openbaring; maar “al wat openbaar maakt is Licht” (Ef.5:13) En in dat Licht der openbaring zouden wij wandelen, in gemeenschap met elkaar en onze Heer, schreef Johannes in 1Joh.1:6, 7.

Kunt u zeggen of zingen: Ik wandel in het licht met Jezus?