1. C297 01 Tongen, Tekenen en Tijden Ab Klein Haneveld 01:18:56
  2. C297 02 Tongen, Tekenen en Tijden Ab Klein Haneveld 01:25:43
  3. C297 03 Tongen, Tekenen en Tijden Ab Klein Haneveld 01:14:38

Dat vele zieken demonstratief werden genezen door een godswonder staat buiten kijf. Maar de vraag blijft of dit het praktisch doel was van de ’tekenen en wonderen’. Als Johannes schrijft: “Hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in Hem niet.”, moet toch worden geconcludeerd, dat het ultieme doel der tekenen was, de Messiaanse claim van Jezus te autoriseren. Kortom: de tekenen en wonderen bewezen dat Jezus de door God beloofde en gezonden Messias was. Dit wordt door Johannes alsnog bevestigd, als hij schrijft: “Jezus heeft nog wel vele andere tekenen … gedaan … maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” Daarmee is gezegd: Indien wij in Hem geloven, hebben de tekenen en wonderen in ons hun doel bereikt… en zijn overbodig geworden. Ook Petrus laat zich op de pinksterdag op gelijke wijze uit. Daar komt nog bij dat wonderen tekenen zijn en dus (boven een eventueel praktisch nut) een overdrachtelijke betekenis hebben. Inzicht in de aard en betekenis der tekenen leert ons tevens hoezeer deze tijdgebonden zijn en waren.

“En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.”