1. C291 01 Profetie van Bileam Ab Klein Haneveld 01:09:38
  2. C291 02 Profetie van Bileam Ab Klein Haneveld 01:18:58
  3. C291 03 Profetie van Bileam Ab Klein Haneveld 01:24:04

Zegen en plan van God zijn niet te keren. De profeterende Bileam, hoewel toch een beetje op eigen profijt uit, kon er ook niet om heen. God schakelde zelfs diens ezel in als de profeet van de weg dreigde af te wijken. Hij blijft de hoeder van Zijn Woord en de machten van de satan kunnen daar tenslotte niets tegen uitrichten. Het was aan Israël gegeven en ging via de tien stammen verder. Maar weldra zal de Leeuw van Juda, voortgekomen uit de twee stammen, heersen in hemel en op aarde. In feite moest ook Bileam dat voorzeggen. De broederstrijd tussen Juda en Israël zal Hij beslechten, Die nu nog onzichtbaar is voor de wereld, maar al een hemelse positie heeft. Zoals Bileam niet anders kon dan Gods waarheid spreken, zal verbod of – al dan niet theologisch – weg redeneren van Zijn Woord niets aan de realiteit veranderen. God zelf zal Zijn Woord beheren. Alle verwarring die de naar Babel leidende duivel tracht te stichten ten spijt.

“Nu zien wij nog niet dat alles Hem onderworpen is.”