C277 Bijbelse economie

  1. C277 01 Bijbelse economie Ab Klein Haneveld 01:29:13
  2. C277 02 Bijbelse economie Ab Klein Haneveld 01:21:31
  3. C277 03 Bijbelse economie Ab Klein Haneveld 01:18:39

De bestaande wereldse economie is een luchtballon, die vroeg of laat wel moet knappen. God gaf ooit richtlijnen voor het gebruik van grond en andere bezittingen aan het volk Israël, dat die richtlijnen echter nooit consistent heeft nageleefd. Het raakte Gods land – waar het mocht wonen – kwijt, omdat het niet aan de daarvoor geldende instructies voldeed. Essentieel waren onder meer de economische regels dat aan volksgenoten en vreemdelingen geen rente in rekening mocht worden gebracht en elk zevende jaar landbouwgrond ongebruikt bleef, waarna – naar Gods belofte – de opbrengst voldoende voor drie jaar voedsel zou zijn. En schulden moesten, verordonneerde de Heer, altijd tijdelijk zijn. Het door God bedoelde economische stelsel staat haaks op dat van deze wereld, zoals gehanteerd door nationale en lokale overheden. Maar in het duizendjarige rijk, als de Heer regeert, zal het onverkort weer actueel worden. Intussen is het de bedoeling dat in overdrachtelijke zin ook binnen de Gemeente de contouren van wat de bedoeling was al opgeld zouden doen tussen de broeders en zusters.

“Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben.”