1. C276 01 De last van Amos Ab Klein Haneveld 01:15:33
  2. C276 02 De last van Amos Ab Klein Haneveld 01:26:23
  3. C276 03 De last van Amos Ab Klein Haneveld 01:04:27

Zoals iedere profeet, droeg ook Amos de last van Gods Woord over Diens plan. Vanuit Juda, waar hij boer was, werd hij gezonden tot de tien stammen. Zij hadden zich van de twee andere, Juda, losgemaakt en worden in de Schrift veelal Israël of Efraïm genoemd. Op een of andere wijze moet zich onder die eerstelingen onder de volken, de heidenen van Samaria, de in vervallen staat verkerende troon van David bevinden. Die zal ooit in volle luister door dè Zoon van David, worden hersteld te Jeruzalem. Ook naar die toekomst, de wederkomst van Christus en de oordelen over de volken, die overigens bij het huis van Juda beginnen, vindt men verwijzingen in Amos. Dat Bijbelboek toont verder een beeld van de hedendaagse bedeling en verziekte maatschap-pij. God zal naar Zijn belofte Israël nooit volledig vernietigen. Er blijft een gelovig restant, hoewel uit Juda, evenzeer als uit de rest van de wereld, thans het licht is verdwenen. De betekenis van wat Amos zei, bleef eeuwenlang bedekt, maar is nu geopenbaard aan Gods kinderen.

“Ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt.”