1. C261 01 Het werk van de Geest Ab Klein Haneveld 00:58:53
  2. C261 02 Het werk van de Geest Ab Klein Haneveld 01:00:57
  3. C261 03 Het werk van de Geest Ab Klein Haneveld 01:09:35

Heilige Geest, Geest Gods, Geest van Christus, Geest der Waarheid, Geest der zoonstelling. Hoe ook in de Bijbel genoemd: er is maar een Geest waarin gelovigen tot een Lichaam zijn gedoopt en Die in hen het verborgen werk van God doet. Behalve diverse namen, zijn er ook tal van aspecten die de activiteit van de Heilige Geest kenmerken. De Bijbel zegt onder meer dat Hij overtuigt van zonde, de harten doorzoekt, gelovigen vervult, troost, doopt, heilig maakt, leidt in alle Waarheid, voor hen bidt, leven en vruchten voortbrengt. Maar het belangrijkste is dat Hij spreekt. Dat is op de een of andere manier ook gerelateerd aan al die andere kenmerken van wat Hij doet. De Geest is dan ook de inspirator van het Woord, dat Hij gelovigen wil doen verstaan. Dat is Zijn beloofde leiden in alle Waarheid, waarvan hij degenen die voor dat Woord buigen op hun beurt ook doet spreken, c.q. getuigen. Hij is het ook die hen naar het zoonschap, de erfenis leidt. Dat toe to laten, ook in praktische levenswandel Hem alle ruimte to geven, is de verantwoordelijkheid van iedere gelovige individueel.

“Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest.”