1. C259 01 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:18:53
 2. C259 02 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:54
 3. C259 03 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:04
 4. C259 04 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:11
 5. C259 05 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:43
 6. C259 06 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:18:00
 7. C259 07 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:17:51
 8. C259 08 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:13
 9. C259 09 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:12
 10. C259 10 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:12
 11. C259 11 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:16:10
 12. C259 12 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:56
 13. C259 13 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:15:57
 14. C259 14 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:52
 15. C259 15 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:17:50
 16. C259 16 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:17:29
 17. C259 17 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:10
 18. C259 18 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:18:52
 19. C259 19 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:10
 20. C259 20 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:41
 21. C259 21 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:37
 22. C259 22 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:20:06
 23. C259 23 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:18:30
 24. C259 24 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:13
 25. C259 25 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:19:57
 26. C259 26 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:16:58
 27. C259 27 Eerstgeboorterecht & Koningschap Ab Klein Haneveld 01:45:36

Klassieke erfrechtelijke instituten als eerstgeboorterecht en koningschap hebben in onze moderne samenleving weliswaar hun betekenis verloren, maar op de heilsgeschiedenis zetten zij hun stempel. In de Bijbel werden deze bijeenhorende functies sinds Jakob uitdrukkelijk van elkaar gescheiden en vererfd via twee verschillende stammen van Israël, en daarmee ook via ‘de twee huizen van Israël’. Dat de profeten letterlijk verkondigden de continuering van beide instituten door alle tijden en generaties totdat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid. is helaas veelal onbekend.

“Juda werd machtig onder zijn broederen…maar de eerstgeboorte was van Jozef.”