1. C239 01 Galilea en Judea Ab Klein Haneveld 01:03:51
  2. C239 02 Galilea en Judea Ab Klein Haneveld 01:13:07
  3. C239 03 Galilea en Judea Ab Klein Haneveld 00:57:23

Het zwaartepunt van de bediening van de Heere Jezus lag in Galilea; dat van het verzet tegen Hem in het religieus getinte politieke speelveld Judea, waar Hij ook ter dood werd gebracht. Zoals het kind Jezus vandaar moest vluchten, verdween daar ook het Licht. Naar het bijbelse principe dat het ‘buiten de legerplaats’ wordt gevonden. Gods koninkrijk brak zich (zij het nog verborgen) weliswaar baan, maar voornamelijk in Galilea, wat zowel geografisch als overdrachtelijk méér blijkt te zijn dan een landstreek van Israël. De prediking van het Evangelie bracht niet of nauwelijks vrucht voort bij de twee stammen van Juda (de Joden), maar vooral bij de tien. En daarmee in West-Europese en met name Angelsaksische landen. De zogenoemde intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem was in feite een droevige gebeurtenis, die Hem tot tranen bracht. Daarmee stopte Zijn bediening, maar als de opgestane en verheerlijkte Christus zal Hij die dáár ook op aarde voortzetten. Ook dan komende van buiten de legerplaats, uit Petra in Edom, waar Hij een gevlucht ‘gelovig overblijfsel’ zal rekruteren.

“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.”