1. C237 01 Volmaakt leven Ab Klein Haneveld 01:06:39
  2. C237 02 Volmaakt leven Ab Klein Haneveld 01:03:22
  3. C237 03 Volmaakt leven Ab Klein Haneveld 01:12:02

Generaties kwamen en gingen, zoals de op- en ondergang van de zon, in eindeloze herhaling. Toch is de mens nog steeds geneigd – als ware hij onsterfelijk – te streven naar een succesvol, doelgericht en zo volmaakt mogelijk aards bestaan. Een vrucht van aangeboren hoogmoed. Hij komt niet verder dan tragisch proberen en een laagje vernis, dat beschaving heet. Maar al sinds Genesis beloofde God iets nieuws. In de verrezen Christus geeft Hij nu eeuwig, onbeperkt, volmaakt leven aan ieder die gelooft. Dat is nog in Hem verborgen, maar wordt in de toekomst openbaar. Het is niet Zijn bedoeling dat de mens het oude leven verbetert of tracht te volmaken (wat trouwens niet zal lukken), maar dat hij het volmaakte nieuwe leven aanvaardt. Dat wordt dan de inhoud van het als een hol vat aan Hem beschikbaar gesteld lichaam. In Christus is de gelovige volmaakt. Dat kan hij nog niet laten zien, maar het is zijn roeping in overeenstemming met die status te wandelen. In die zin jaagt hij de volmaaktheid na, die hij heeft ontvangen.

“Wie de Zoon heeft, heeft hetleven.”