1. C235 01 Sodom en Gomorra Ab Klein Haneveld 01:11:44
  2. C235 02 Sodom en Gomorra Ab Klein Haneveld 01:04:22
  3. C235 03 Sodom en Gomorra Ab Klein Haneveld 01:22:03

Aan de verwoesting van Sodom en Gomorra, inclusief de geschiedenis van Lot en echtgenote, wordt in de Bijbel herhaaldelijk typologisch gerefereerd. Profetisch demonstreert zij veel van Gods plan met de wereld en de gelovigen, respectievelijk oude en nieuwe mens (Lot versus Abram) en het toekomstige oordeel. De oude mens voelt zich thuis in Sodom, de nieuwe trekt naar het eeuwige Kanaän. En wie aan religieuze (bijvoorbeeld Joodse) rituelen en traditie hecht, is als de achterom, maar niet naar het toekomstperspectief biedende heil kijkende vrouw van Lot. Daarmee is nog niet alles gezegd over de zoveel symboliek in zich dragende historie van de omgekeerde steden. Evenals Babel verwijzen zij ook naar het toekomstige wereldrijk, voordat Christus Zijn heerschappij op aarde, zoals in de hemel, zal opeisen. Slechts een gelovig overblijfsel van Israël ontkomt aan het oordeel. De huidige Joodse staat zal ten onder gaan. Het volk dat God had willen redden, heeft zich niet tot Hem gekeerd.

“Indien de Heere ons geen zaad had overgelaten, waren wij als Sodom geworden.”