1. C232 01 De Christelijke Norm Ab Klein Haneveld 01:11:25
  2. C232 02 De Christelijke Norm Ab Klein Haneveld 01:07:06
  3. C232 03 De Christelijke Norm Ab Klein Haneveld 01:01:33

Geen voorschriften, maar voorbeelden zijn aan de gelovigen gegeven. Ook in het christendom is men veelal geneigd zich nog to spiegelen aan wereldse op het vlees gelegde normen en waarden. Wet op wet, regel op regel. Bedoeld om de zonde to bestrijden, maar de Schrift leert dat het tegendeel erdoor wordt bereikt. De norm van de christen is de op genade gebaseerde wet der vrijheid. Die is de gelovige niet opgelegd, maar bij hem ingeplant als het zaad tot zaligheid tot opbouw van de Gemeente. Binnen dat Lichaam zouden de leden zich moeten houden aan de maat van hun individuele gave en bediening. Buiten die matigheid treden brengt in feite het risico van ontrouw worden met zich mee. De christen heeft zich to spiegelen aan zijn Voorbeeld, Christus, Die de Schriften voor hem opent. Hij Zelf is dus de norm. Het doel van de gelovige is als een nieuwe schepping Hem beter te leren kennen en te jagen naar de voor hem weggelegde erfenis.

“Gelijk God een ieder de mate des geloofs toebedeeld heeft.”