1. C231 01 Saul & Saulus Ab Klein Haneveld 01:12:58
  2. C231 02 Saul & Saulus Ab Klein Haneveld 01:08:33
  3. C231 03 Saul & Saulus Ab Klein Haneveld 00:51:22

Beiden zaten, evenals het volk Israel, vastgeroest in wet en vleselijk denken: Saul en Saulus. Maar de laatste heeft zich daarvan afgekeerd en werd Paulus, die zijn aardse status verachtte en grote moeite had met wie zeiden to geloven en zich toch aan wettische religie wilden houden. Saul, symbool van die vleselijke attitude, kwam in conflict met de al tot koning gezalfde, maar – naar analogie van Christus – nog niet zichtbaar regerende David, die vertrouwde op (via Samuel tot hem gekomen) beloften Gods. Verborgen met zijn 400 strijdbare volgelingen was hij een beeld van Christus en Diens Gemeente in deze tijd. Ten man naar Gods hart’, zoals in verheven betekenis de Zoon van David dat later zou zijn. Beiden kozen niet voor de zware, als juk to ervaren, wapenrusting als die van Saul, maar voor de weg van de vrijheid.

“Hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht.”