1. C218 01 De vrije dienstknecht Ab Klein Haneveld 01:11:45
  2. C218 02 De vrije dienstknecht Ab Klein Haneveld 01:20:09
  3. C218 03 De vrije dienstknecht Ab Klein Haneveld 01:15:31
  4. C218 04 De vrije dienstknecht Ab Klein Haneveld 01:18:32

Anders dan onder de wet, dragen gelovigen onder het Nieuwe Verbond verantwoordelijkheid: zij moeten leren hun vrijheid te gebruiken om hun Heer te dienen, Die ook Zelf vrijwillig Knecht werd. Profetisch verwees naar Hem en de Zijnen het oudtestamentische voorschrift het oor te doorboren van een slaaf, die (na 6 jaar) vrij moest worden gelaten, maar zélf verkoos in dienst en het huis van zijn heer te blijven. Door het Woord van God aan te nemen, wordt een mens behouden, om zich daarna te melden bij de Hogepriester, Die Zichzelf met Zijn Lichaam – de Gemeente – offert. Hij zorgt voor heiliging van de gelovige, opdat die zich in vrijheid kan wijden aan de (priester-)dienst waartoe hij bekwaam is gemaakt. Wie bij het Lichaam hoort heeft geen enkel excuus om daarin – ziende op eigen vlees – niet te functioneren met aan het Woord onderworpen wandel. Zijn opdracht is de vrijheid te leren leven, om te groeien naar geestelijke volwassenheid. Opdat hij zijn erfenis niet (geheel of gedeeltelijk) misloopt.

“Gelijk Hij Die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel.”