1. C207 01 De Waarheid maakt Vrij Ab Klein Haneveld 01:10:02
  2. C207 02 De Waarheid maakt Vrij Ab Klein Haneveld 00:57:10
  3. C207 03 De Waarheid maakt Vrij Ab Klein Haneveld 00:52:12

Bijbels christendom is niet gerelateerd aan enig religieus systeem. Geloof in de Heere Jezus Christus impliceert vrijheid, die voortkomt uit de onvergankelijke Waarheid, die volgens zgn. “grote denkers” niet bestaat. Nog in wereldse duisternis gehulde mensen schuwen de hardheid van Gods Woord, want die past niet onder het juk van hun regels en filosofieën. Daarmee keren zij zich af van het (nieuwe) leven. Ten diepste heeft de wereld een hekel aan wie door Christus zijn bevrijd. Tegelijk beseft de natuurlijke mens niet dat hij slaaf is. Maar ook binnen het christendom bestaat de sterke neiging gebukt te gaan onder wet, tradities en regels. Omdat vrijheid ook daar blijkbaar op tegenstand van de menselijke natuur stuit. Geloof is vertrouwen in de Auteur van het Woord. Alleen díe waarheid maakt vrij. Geenszins als reden voor losbandigheid, maar om onbelemmerd het nieuwe leven te kunnen leven.

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”