1. C201 01 Wonderen en Tekenen Ab Klein Haneveld 01:01:42
  2. C201 02 Wonderen en Tekenen Ab Klein Haneveld 01:06:06
  3. C201 03 Wonderen en Tekenen Ab Klein Haneveld 01:13:08

Geen groter wonder dan de wedergeboorte van een mens! Die heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld lichamelijke genezing, eeuwige waarde en voltrekt zich verborgen. In de bijbelse geschiedenis deden zich geregeld Goddelijke wonderen voor, maar altijd als tekenen, die zicht gaven op de toekomst in Zijn plan. Dat geldt ook voor de wonderen die de Heere Jezus deed. Noch daardoor, noch door Zijn opstanding, kwam men massaal tot geloof. Niet zien en tóch geloven, vertrouwend op Zijn Woord, is dan ook wat Hij vraagt. Dat staat haaks op zichtbare “attracties” waarmee de satan de wereld – en liefst ook christenen – voor Zijn wederkomst zal verbazen. De tegenstander kan daarbij zelfs correct bijbelse taal spreken, in een poging ook gelovigen te misleiden. Weten en zich vasthouden aan wat de Schrift zegt, is daartegen het geëigende wapen.

“Verblijdt u niet dat geesten u zijn onderworpen, maar dat uw namen zijn geschreven in de hemelen.”