1. C200 Ga over de grens Ab Klein Haneveld 01:13:08

Zoals Israël het “diensthuis” Egypte verliet, zo heeft ook een christen het slavenwerk achter zich. De gelovige wordt getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Toch lijken velen aan de grens te blijven staan en terug te (willen) keren naar de slavernij van wet, religie, ethische en politieke systemen. Dat komt neer op zélf strijden ín de wereld, terwijl de Heer beloofde te zullen strijden voor het uitgaan van de Zijnen úit de wereld. Wedergeborenen mogen vertrouwen dat hun Heer hen leidt op Zijn weg, zoals Hij dat ooit met Israël deed, niet tot aan de zee (de grens), maar dwars door de zee. En verder. Staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft doen wij aan de andere kant van het water. Het leven van een christen is niet grensverleggend, maar grenspasserend.

“Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken.”