1. C196 01 Zegen of vloek? Ab Klein Haneveld 01:04:44
  2. C196 02 Zegen of vloek? Ab Klein Haneveld 01:08:47
  3. C196 03 Zegen of vloek? Ab Klein Haneveld 00:55:23

Hoewel door God boven alle volken verheven, woonde Israël vrijwel nooit in rust en vrijheid in en het beloofde land. Het was verlost, maar leefde daar niet naar. Het probeerde zich uiterlijk tevergeefs aan regels te houden. Maar God ziet het hart aan en wil dat Zijn Woord dáárin woont. Evenals onder het Oude kan men ook onder het Nieuwe Verbond zegen missen. Ook het leven uit genade moet gelééfd worden. Veel christenen openbaren daarvan weinig, doordat zij in de praktijk geen prioriteit geven aan wat boven is. Zij vertrouwen niet, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, volledig op de Heer en dienen Hem daardoor niet. Hun wandel is niet overeenkomstig hun roeping. Zij blijven halsstarrig werken van het vlees doen. Zo dreigen zij, hoewel wedergeboren, de erfenis van het zoonschap te missen.

“Kies dan heden wie gij zult dienen.”