1. C190 01 Bruid of Zoon? (De Gemeente als Man) Ab Klein Haneveld 01:03:28
  2. C190 02 Bruid of Zoon? (De Gemeente als Man) Ab Klein Haneveld 01:10:30
  3. C190 03 Bruid of Zoon? (De Gemeente als Man) Ab Klein Haneveld 01:11:42

De begrippen mannelijk en vrouwelijk blijken in de Bijbel relatief. De Gemeente heeft als lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is, deel aan Zijn voor de wereld nog onzichtbare positie en daarmee aan de mannelijkheid van Zijn Zoonschap. Maar ten opzichte van Christus Zelf is dat lichaam het vrouwelijke, dat het onzichtbare tot uitdrukking brengt. Iedere gelovige is rechtstreeks met Hem verbonden en daardoor ook met zijn broeders en zusters. Die gemeenschap met Hem ligt voor het volk Israël nog in het verschiet. Het zal in de toekomst Zijn bruid zijn. Dat is een andere status dan die van de tegenwoordig met Hem tot één plant geworden gelovige, met wie Hij maaltijd houdt. Samen mogen zij zich mannelijk houden in geloof als het lichaam van de unieke Zoon en Koning en Bruidegom.

“Staat in het geloof, houdt u mannelijk.”