1. C186 01 Wat verwachten wij nog? Ab Klein Haneveld 01:03:58
  2. C186 02 Wat verwachten wij nog? Ab Klein Haneveld 01:24:06
  3. C186 03 Wat verwachten wij nog? Ab Klein Haneveld 01:24:51
  4. C186 04 Wat verwachten wij nog? Ab Klein Haneveld 01:22:09
  5. C186 05 Wat verwachten wij nog? Ab Klein Haneveld 01:22:03

In aanslagen en (godsdienst-)oorlogen tekenen zich de contouren af van het laatste wereldrijk. Daarvan zou Babel de hoofdstad zijn. Zoals in het verleden toen de verwarring daar rond de bekende toren – symbool van hoogmoed – toesloeg. Verscheidene grote wereldrijken volgden. Telkens was het streven gericht op eenheid van alle mensen, onder één bestuur en één religie: optimale machtsconcentratie. Onder de antichrist zou dat er van komen, naar oud Grieks model, waarvan de islam de bewaarder is. Maar voordat “het beest” uit Openbaring dat rijk sticht zou Christus Gemeente zijn opgenomen. Die hemelvaart van Zijn lichaam is geen groter wonder dan het nieuwe leven dat zondaren door geloof in Hem hebben ontvangen.

“Dat u niemand verleide op enigerlei wijze.”