1. C182 01 Ik zal zijn, Die ik zijn zal Ab Klein Haneveld 01:08:25
  2. C182 02 Ik zal zijn, Die ik zijn zal Ab Klein Haneveld 01:13:59
  3. C182 03 Ik zal zijn, Die ik zijn zal Ab Klein Haneveld 01:09:13

Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Met die woorden heeft de God van Abraham, Izaäk en Jakob Zich aan de mens voorgesteld. Een naam die weergeeft Wie Hij is, samengebald in de woorden Ik Ben. Die gebruikt de Heere Jezus ook in het Nieuwe Testament om te zeggen Wie Hij – en wat Zijn missie – was. Overal waar de Godheid, de Schepper, Zich manifesteert, wordt Christus openbaar. In Hem identificeert de Eeuwige Zich als Jehovah. De Naam des HEEREN boven alle namen. In tegenstelling tot wat religie vaak beweert, mogen wij die geloven Hem bij Zijn naam noemen. De naam van de Gezalfde, Die ook door Joden eens als hun Messias zal worden (h)erkend.

“Eer Abraham was, Ben Ik.”