1. C173 01 Heerlijkheid! Ab Klein Haneveld 01:22:22
  2. C173 02 Heerlijkheid! Ab Klein Haneveld 01:04:30
  3. C173 03 Heerlijkheid! Ab Klein Haneveld 00:53:02

De kracht van Christus opstanding bewerkt heerlijkheid in Zijn Gemeente. Het is de onmetelijke meerwaarde van het nieuwe leven, waarnaar zowel de wonderen die de Heere Jezus deed, als die vóór Zijn komst werden verricht, al verwezen. Hoewel nog niet openbaar, is Zijn eeuwige heerlijkheid nu al aanwezig in de leden van Zijn lichaam. Het is de bedoeling dat iedere individuele gelovige zich met de hem gegeven kracht van het nieuwe leven beschikbaar stelt aan zijn Heer. En Hem op die manier verheerlijkt. In afwachting van het moment waarop de volle heerlijkheid van Christus en Zijn gemeente zichtbaar zullen zijn.

“Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente.”