1. C172 01 Hinderende distels Ab Klein Haneveld 01:25:59
  2. C172 02 Hinderende distels Ab Klein Haneveld 01:02:07
  3. C172 03 Hinderende distels Ab Klein Haneveld 00:55:40

Dagelijkse beslommeringen, carrièredrang, streven naar rijkdom, zekerheden en status. Talrijke facetten van het menselijk bestaan kunnen de gelovige – begenadigd met het eeuwige, nieuwe leven in Christus – afleiden van zijn hemelse roeping. Daardoor zal hij minder vrucht dragen dan door het Woord in hem mogelijk is. Daarover spreekt de bijbelse gelijkenis van het zaad, waarin de “zorgvuldigheden dezer wereld” worden geschilderd als doornen en distelen, die het geestelijk leven krachteloos maken en afleiden van de bestemming van de gelovige. Hij wordt genodigd tot een onbekommerd leven. Dat impliceert het stellen van bijbels georiënteerde prioriteiten!

“Werp al uw bekommernissen op Hem.”

 

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/