1. C316 01 Ziel & Zaligheid Ab Klein Haneveld 01:16:24
  2. C316 02 Ziel & Zaligheid Ab Klein Haneveld 01:15:37
  3. C316 03 Ziel & Zaligheid Ab Klein Haneveld 01:25:07

“Niet slechts het christendom leert de onsterfelijkheid van de ziel. Maar toch…..

“De ziel die zondigt zal sterven” Ez.18:4 en 20 laat de Heere God via Ezechiël weten. En hoewel de vertalers creatief waren, spreekt het Hebreeuws van het Oude Testament meerdere malen van “dode zielen.” Blijkbaar zijn wij de betekenis van het Bijbelse begrip ” ziel.” kwijtgeraakt!

Onder zaligheid wordt gewoonlijk verstaan het geheel aan :”geestelijke zegeningen in Christus.” Ef.1:3 waaraan de zondaar op grond van geloof heeft deel gekregen. Dus :”alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort.” 2Pet.1:3 En inderdaad: loon is een ander ding. Loon is op grond van werken! Volkomen juist. Maar toch…..

Paulus schrijft aan gelovige Filippenzen:

“Werkt uws zelfs zaligheid met vrezen en beven.” Fil.2:12 en Jacobus houdt vol, dat een mens zonder werken niet zalig wordt. Jak.2:14 En zo verder. Blijkbaar zijn wij de betekenis van het Bijbelse begrip “zaligheid” kwijtgeraakt.

Het probleem is dat het begrip zaligheid niet een absolute term is ter aanduiding van wedergeboorte en eeuwig leven. Het is de algemene aanduiding van wat het Woord van God uitwerkt in de harten en levens van de mens. En zelfs in heel de schepping. Zaligheid (in de Bijbel) betekent in essentie: redding, verlossing, behoud; en daarom is het geen absoluut, maar relatief begrip! Wie of wat wordt verlost? En waarvan wordt verlost? En wanneer? Dit zijn de essentiële vragen aangaande dit Bijbelse begrip.