1. C306 01 Hel, Hemel en Hiernamaals Ab Klein Haneveld 01:20:43
  2. C306 02 Hel, Hemel en Hiernamaals Ab Klein Haneveld 01:18:01
  3. C306 03 Hel, Hemel en Hiernamaals Ab Klein Haneveld 01:31:04

Waar zijn de overleden gelovigen? Deze vraag krijgt veel verschillende antwoorden. Enerzijds wordt gesuggereerd, dat zij natuurlijk allen in de hemel zijn. Anderzijds, dat niemand – wellicht op een enkele uitzondering na – naar de hemel gaat, maar dat de gelovigen zullen leven op de nieuwe aarde. Waaruit dan weer het compromis volgt, dat gelovigen weliswaar naar de hemel gaan, maar die hemel is dan toch de hemel op aarde; de nieuwe aarde of schepping. Dan is er de leer dat de mens, die immers uit het paradijs afkomstig is, weer terug zal keren naar dat (herstelde) paradijs. Dat paradijs is dan weer hetzelfde als de hemel. En inmiddels wordt dan de hemel verward met het “hiernamaals”, terwijl de Bijbel juist spreekt over “de hemel der hemelen,die van ouds is” (Ps.68:34); het “hiervóórmaals” dus. En in de Psalmen zien wij menigmaal de gelovige psalmist sterven en verdwijnen in de diepte, het modderig slijk, de ruisende kuil, de schaduw des doods, en in ’t algemeen het graf en het dodenrijk. Was dat de hemel? Of het paradijs? En zo niet, waar leert de Bijbel dan, dat er verandering is gekomen in hun status, waarbij zij uit de hel naar de hemel zouden zijn gegaan of zullen gaan. Of althans van beneden naar boven? Nog veel meer verwarrende opvattingen zou ik u kunnen noemen, maar liever nodig ik u dringend en hartelijk uit deze studie te beluisteren. Want de Bijbel is waarlijk geen boek van verwarring.