1. B003 01 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:18:56
  2. B003 02 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:20:05
  3. B003 03 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:18:23
  4. B003 04 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:08:38
  5. B003 05 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:14:22
  6. B003 06 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:16:23
  7. B003 07 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:19:18
  8. B003 08 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:18:27
  9. B003 09 Het boek Esther Ab Klein Haneveld 01:16:37

Het boek Esther behoort tot de meest omstreden boeken van het Oude Testament. Veel christenen wijzen het af omdat het puur Joods zou zijn. En zelfs (niet orthodoxe) Joden wijzen het af omdat zij van mening zijn dat dit boek doordrenkt is van haat en wraakgevoelens, en naar religieuze maatstaven ver achter blijft bij de andere bijbelboeken. Maar de betekenis van de geschiedenis van Esther is (zoals in vele bijbelse geschiedenissen) niet gelegen in de ethiek, maar in de symboliek. Esther (= verborgenheid) is een type van de Gemeente in de tegenwoordige tijd de ‘bedeling der verbor genheid’ waarin de Heer Zich verbergt. Zijn Naam komt in het hele boek dan ook niet voor! Zij is de vervangster van Vasthi, die een beeld is van Israël onder het Oude Verbond der wet. De episoden in dit boek zijn illustraties van hoe via de bediening van de Gemeente alsnog ‘geheel Israël zal zalig worden.’

‘Wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.’